Kondenzátory v praxi, které vlastnosti jsou u nich důležité?

Kondenzátory v praxi, které vlastnosti jsou u nich důležité?

Kondenzátor je jednou z elektrotechnic­kých součástek. Jaké jsou její charakteristické vlastnosti a kde se s ní lze setkat?

Co je kondenzátor a jaké má vlastnosti

Kondenzátor, nazývaný také kapacitor, je součástkou pasivní. Používá se v elektrických obvodech. Slouží k dočasnému uchování elektrického náboje. Současně s tím pak dochází i k uchování potenciální elektrické energie.

Stěžejní vlastností každého kondenzátoru je kapacita. Ta se značí písmenem F. Důležitou vlastností je rovněž jmenovité napětí. Tato vlastnost se označuje V a stanovuje maximální napětí, na kterém kondenzátor lze trvale provozovat. V závislosti na zamýšleném účelu využití, je pak nutné vzít v potaz i jiné vlastnosti kondenzátoru, například maximální povolené napětí.

Každý kondenzátor je tvořen dvěma vodivými elektrodami. Ty jsou odděleny elektricky nevodivou látkou neboli izolantem. Ten je nazýván dielektrikum. Pod tímto pojmem se rozumí obecně materiál, který má schopnost polarizace.

Kondenzátor se používá v elektrických obvodech.Kondenzátor se používá v elektrických obvodech.

Jak se rozlišují kondenzátory a jejich využití

Základní rozdělení kondenzátorů je na pevné a proměnné. Kondenzátorů může dále být několik druhů, například jsou to elektrolytické kondenzátory, impulzní, fóliové, keramické či kapacitní. Zejména elektrolytický kondenzátory se liší podstatnou měrou od kondenzátorů ostatních.

Katoda je u něj tvořena vodivým elektrolytem, nikoli kovovou elektrodou. Ten může být jednak tekutý, ale též polosuchý nebo pevný. Anoda je pak tvořena hliníkovou fólií s vrstvou oxidu hlinitého. Tato vrstva pak plní v kondenzátoru opět úlohu dielektrika. Tímto je dosaženo velké kapacity kondenzátoru, ačkoli samotná součástka je malých rozměrů. Kondenzátor má velmi rozmanité využití elektrotechnice a v elektronice. V praxi se používá například v automobilovém průmyslu, dále ve fotografické sféře nebo dokonce ve zdravotnictví. Spolehlivost a životnost kondenzátorů je zásadně podmíněna čistotou surovin použitých při jejich výrobě. Nemalou měrou záleží i na dodržení technologických postupů.

Kondenzátory TME, vaše spolehlivá volba

Kondenzátory proto kladou na své výrobce nemalé nároky. Jedním z producentů, kteří jsou schopni dostát potřebnému standardu kvality je i polská značka TME. Pod touto zkratkou se ukrývá Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Společnost sídlící ve městě Lodž na trhu působí již od roku 1990. Dnes spolupracuje s řadou renomovaných výrobců elektronických součástek.

V celkovém součtu má tak ve svém skladu v jižním Polsku několik tisíc výroků skladem. Jen u kondenzátorů je to 2500 položek. To umožňuje velmi flexibilní zajištění jednotlivých dodávek napříč celým světem. Důraz na kvalitu, flexibilitu a schopnost řešit individuálně požadavky jednotlivých klientů vynesla značce TME post jednoho ze stěžejních evropských dodavatelů.

Článek Kondenzátory v praxi, které vlastnosti jsou u nich důležité? byl publikován 29. září 2020 v 00.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...