OpenGL - Co je to a jak to funguje?

Sponzorované odkazy

OpenGL - Co je to a jak to funguje?

OpenGL (Open Graphics Library) je internetový standard, který specifikuje multiplatformní rozhraní (taktéž API), která slouží pro tvorbu aplikací počítačové grafiky. S tímto standardem se můžete nejvíce setkat při tvorbě počítačových her, různých technických vizualizací, nejrůznějších počítačových programů apod. Správu standardu má na starosti firma ARB. Mezi další značky této firmy patří například Nvidia, Microsoft a AMD.

Historie

Samotná historie programu spadá do roku 1980, kdy byla vytvořena firmou SGI, jejíchž technologie byla v té době považována za nejmodernější. Díky své jednoduchosti se stala ihned nejpoužívanějším standardem. Ideální pro použití rychlého renderování, podpora byla také velice příjemná. V dalších letech, respektive v roce 1992 firma SGI byla striktně vedena k vytvoření standardu OpenGL, který rozšiřuje specifikaci OpenGL. V roce 1994 mohli vytvořit verzi OpenGL++, která by bez problémů zvládala vkládání grafů apod. Později, v roce 1995, společnost Microsoft zveřejnila standard Direct3D, který v té době konkuroval modernějšími a používanějšími grafickému standardu OpenGL. V roce 2006 došlo k prodeji standardu OpenGL a novým majitelem, až doposud, se stává vývojářská společnost Khronos Group.

Vývoj standardu OpenGL

  • 1980: Iris GL – Silicon Graphics
  • 1992: OpenGL 1.0 – Mark Segal and Kurt Akeley
  • 1997: OpenGL 1.1 – práce s textury
  • 1998: OpenGL 1.2 – další funkce pro textury
  • 2001: OpenGL 1.3 – rozšíření textur
  • 2002: OpenGL 1.4 – hardwarové stínování
  • 2003: OpenGL 1.5 – stínování
  • 2004: OpenGL 2.0 – podpora GPU
  • 2006: OpenGL 2.1 – Pixel Buffer Objects
OpenGLOpenGL

Struktura, funkce a implementace OpenGL

Hlavní funkcí standardu OpenGL je vykreslování do framebufferu, což umožňuje vykreslování různých bodů, úseček, mnohoúhelníků, obdélníků v několika režimech. Jedná se o standard, který řídí vydávání příkazů za pomocí volání funkcí a procedur. Nepoužívá objektově orientované programování. Jednotlivé body jsou definovány pomocí vrcholů, kdy každý z těchto vrcholů definuje jeden bod. Každý vrchol má přiřazena data. Rozhraní OpenGL je založeno na architektuře klient-server. Klient vydává příkazy, které server vykonává. Díky této architektuře je možné, aby program fyzicky běžel na jiném počítači, než na tom, na kterém se vykonávají jednotlivé příkazy. Ty se poté předávají prostřednictvím počítačové sítě.

Na závěr

Jedná se o multiplatformní grafický standard, který je v počítačové terminologii nesmírně důležitý. Implementace OpenGL existuje pro všechny počítačové platformy, na kterých je možné vykreslovat grafiku. Mimo tento způsob implementace je také možnost tzv. softwarové implementace, která umožňuje používat OpenGL i na hardwaru, který sám o sobě tento standard nepodporuje!

Článek OpenGL - Co je to a jak to funguje? byl publikován 14. května 2014 v 00.00 v rubrice Technologie. Autorem článku je Zbyněk Maier. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...