Datoveschranky.cz - proč vznikly a k čemu slouží? Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem

Tagy:  Datoveschranky.cz, Datové schránky, Ministerstvo Vnitra, úřední listiny, czech point, korespondence

Sponzorované odkazy

Datoveschranky.cz - proč vznikly a k čemu slouží? Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem

S náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Mgr. Zdeňkem Zajíčkem jsme si povídali o datových schránkách, které budou spuštěny k 1. červenci 2009.

Mgr. Zdeněk ZajíčekMgr. Zdeněk Zajíček

Mají země Evropské unie podobný systém, nebo jsme první?

V jiných zemích Evropy se v elektronizaci postupuje různým tempem a s rozdílnými úspěchy. Celý projekt eGONA je inspirován mnoha dílčími projekty v Evropě i ve světě. Mohu prohlásit, že tak obsáhlý a provázaný projekt, jakým se stane až budou příští rok spuštěny Základní registry, nás staví na špičku mezi evropskými zeměmi v oblasti elektronizace.

Přibližte našim čtenářům, co to je informační systém datových schránek a komu je vlastně určen?

Datová schránka je jakési elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgánů veřejné moci a naopak k provádění podání vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Od 1. července budou systém povinně ze zákona využívat orgány veřejné moci, jednoduše řečeno všechny úřady, soudy, instituce, a také právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. O zřízení datové schránky si mohou požádat i fyzické osoby, není to však povinné. Přechodnou lhůtu 3 let pro zřízení datových schránek mají advokáti, notáři nebo daňoví poradci.

Co budou datové schránky umět?

Přes datové schránky bude možné odesílat a přijímat zprávy, zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení či ověřovat, zda má adresát datovou schránku. Datové schránky budou umět používat elektronické formuláře. Pracovat budou na obdobném principu jako internetové bankovnictví, jež dnes používají mnozí z nás. Neznamená to tedy, že si datovou schránku můžeme představovat jako e-mailovou schránku, jejímž prostřednictvím by se dalo komunikovat přímo s jednotlivými úředníky. Komunikace bude probíhat vždy s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůže zatím komunikovat fyzická osoba s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou ani osobou právnickou.

Řekl jste, že komunikace prostřednictvím datových schránek bude možná pouze s orgány veřejné moci. Plánuje se do budoucnosti rozšíření těchto služeb?

Ano, informační systém datových schránek se stále vyvíjí. Do budoucnosti plánujeme samozřejmě i možnost komunikace i mezi právnickými a podnikajícími fyzickými osobami navzájem, jak na nás v tomto smyslu apelovala Hospodářská komora.

V jakém časovém horizontu?

Ve středu 6.5.2009 schválili poslanci novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ta by zmiňovanou komunikaci, mezi právnickými osobami navzájem, měla umožnit od 1.7.2010. Ale nepředbíhejme, legislativní proces ještě není u konce. Novelu musí ještě schválit senátoři a podepsat prezident.

Datové schránky mají i svůj vlastní web Datovechranky.info. Komu je tento server určen? Kdo tyto stránky spravuje?

Datoveschranky.cz jsou určeny všem, které tato problematika zajímá. Mohou zde najít vše od základního popisu systému datových schránek, přes rady, jak si zažádat o datovou schránku, až po odpovědi na často kladené otázky, mohou si také spočítat úspory, které jim přinese používání datových schránek. Ti, kdo na webových stránkách odpověď na svou otázku hledají marně, mohou zavolat na informační linku věnovanou datovým schránkám – telefonní číslo je zde uvedeno. Podklady pro server jsou připravovány na Ministerstvu vnitra.

Nemyslíte, že je postup zřízení datové schránky pro lidi příliš těžký a složitý?

To si určitě nemyslím, protože představitelé orgánů veřejné moci, tedy starostové, hejtmani atd. či statutární zástupci právnických osob nebudou muset o zřízení datové schránky žádat. O tom, že má příslušný orgán či firma zřízenou datovou schránku, se dozví jeho statutární zástupce z oznámení, které mu bude doručeno do vlastních rukou spolu s přístupovými údaji. Jinak je to u fyzických osob, protože jim se budou datové schránky zřizovat na žádost. Nejjednodušším způsobem, jak si o datovou schránku zažádat, je zajít na kontaktní místo Czech POINT, který tyto služby bude poskytovat.

Kolik bylo zhruba do projektu datových schránek investováno peněz?

Celkové náklady, při uvažování jak povinných, tak na žádost zřizovaných schránek budou ve stamilionech. Jedná se především o vybavení a zařízení nutné pro provoz pracoviště, nicméně nutno podotknout, že valná většina z nich bude pokryta z evropských fondů.

Myslíte, že se Datové schránky v praxi osvědčí?

Myslím, že určitě ano, protože systém přinese zjednodušení, zlevnění a zefektivnění komunikaci s úřady. To je také jeden z hlavních důvodů, proč informační systém datových schránek budujeme.

Máte aktuální čísla, kolik lidí datové schránky bude využívat?

Datové schránky jsou dvojího druhu, ty které budou zavedeny povinně ze zákona (právnické osoby, orgány veřejné moci atd.), a ty, o které si můžete zažádat (především fyzické osoby). Těch povinných se odhaduje ve statisících.

Chystají se v blízké době nějaké další školení pro veřejnou správu a veřejnost?

Školení k datovým schránkám stále probíhají po všech větších městech České republiky. Dále probíhají školení v Benešově. Aktuální nabídku seminářů, kurzů, přednášek mohou čtenáři najít na Datoveschranky­.cz, nebo na stránkách Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra se zaměřilo i na vzdělávání obcí a krajů.

Vzkázal byste závěrem něco našim čtenářům?

Chtěl bych říci, že se čtenáři opravdu používání datových schránek nemusí bát. Systém přinese zejména výhody, mimo jiné možnost přístupu do datové schránky z jakéhokoliv místa na zeměkouli, kde bude běžný počítač a internetové připojení. Lidem odpadne zejména povinnost chodit na poštu a ušetří nejen za poštovné.

Datoveschranky.cz logoDatoveschranky.cz logo

Chystají se v blízké době nějaké další projekty pro veřejnost?

Prvním krokem v rozvoji eGovernmentu v České republice byly Czech POINTy i zde je připravena řada nových funkcí. Druhým připravovaným krokem budou datové schránky, o kterých jsme se bavili, a třetím budou základní registry. Zákon schválený teprve před pár měsíci. Díky němu budou všechna data v rámci veřejné správy soustředěna ve čtyřech základních registrech (Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí a Registr práv a povinností). Všichni oprávnění úředníci budou mít povinnost pro výkon veřejné správy využívat data uložená právě v těchto registrech, tím se výrazně sníží chybovost jejich práce, která bývala způsobena často špatnými podklady. Zároveň dojde k vyšší efektivitě výkonu veřejné správy a vyšší spokojenosti jejích klientů, kteří nebudou nuceni dokládat stále stejné údaje o své osobě. S trochou nadsázky se dá říci, že díky zákonu o základních registrech budou obíhat data a nikoli občan.Tyto změny se chystají na polovinu příštího roku. To jsou ty nejviditelnější projekty, které jsou pro zkvalitnění a přiblížení veřejné správy připraveny.

Článek Datoveschranky.cz - proč vznikly a k čemu slouží? Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem byl publikován 18. května 2009 v 08.00 v rubrice Rozhovory. Autorem článku je Pavel Dobeš. Pro diskusi slouží komentáře (5).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...