Diskuse ke článku Centrum Mail - Užitečný pomocník

Komerční použití

Napsal/a: volani.webnode.cz

Přidáno: 05.06.2012 09.19

Odpovědět

Co je a co není komerční použití? Licence tuším komerční používání programu neumožňuje.

RE: Komerční použití

Vladimír Václavek

Odpovědět

Já si naopak myslím, že je všechno zdarma i pro komerční použití, viz. slova produktového manažera Josefa Šplíchala přímo v článku na www.centrumholdings.com.

Divné

Napsal/a: volani.webnode.cz

Přidáno: 08.06.2012 17.26

Odpovědět

Tady: http://www.centrumholdings.com/…booku-skypu/

Cituji: „a to zdarma pro soukromé i komerční účely“

Ale sanotný instalátor zobrazil licenci, kde bylo komerčního použití zaákázano (to jak u emclienta obarveného centrem bez omezení na množství účtů a s reklamou tak i u verze emclient free). Už tu instalátor ani licenci nemám, ale jsem si jistý že to tak bylo. A slova v licence u SW jsou asi ještě závaznější než slova p. ředitele :D

Celá smlouva

Napsal/a: volani.webnode.cz

Přidáno: 08.06.2012 17.34

Odpovědět

Tohle: „Software je určen pouze k nekomerčnímu použití.“

Licenční ujednání k užití produktu Centrum Mail Děkujeme za Váš zájem o produkt Centrum Mail. Instalací, nebo jiným použitím tohoto produktu (dále jen „Software“), vyjadřujete souhlas s podmínkami tohoto ujednání. VLASTNICTVÍ Software je produktem eM Client s.r.o. eM Client s.r.o a třetí strany vlastní veškerá práva (včetně autorských, patentových, obchodních tajemství a dalších) k Software. Není dovoleno produkt modifikovat, dekompilovat, používat technik reverzního inženýrství či jakkoliv analyzovat. Veškerý obsah, ke kterému pomocí Software můžete přistupovat je vlastníctvím jeho majitelů. Uživatel dále není oprávněn software rozmnožovat, s výjimkou dle ustanovení § 66 autorského zákona, rozšiřovat, pronajímat či sdělovat veřejnosti. ŠÍŘENÍ SOFTWARE Software může být šířen v rámci internetu nebo dodáván v balíčku s jinými službami pouze se souhlasem Centrum.cz. Software je určen pouze k nekomerčnímu použití. Software ani informace a služby se Software spojené nesmíte prodávat či jinak poskytovat za účelem obohacení sebe či třetích osob. OMEZENÍ ZÁRUKY eM Client s.r.o nenese žádnou záruku za kvalitu či funkčnost Softwaru ani jiných služeb internetu či software užívaného Uživatelem ovlivněných Softwarem. eM Client s.r.o nenese žádnou zodpovědnost za škodu způsobenou použitím Software, ani za jiné škody nepřímo spojené sužitím Software. OCHRANA SOUKROMÍ Některé služby Softwaru pro svoje fungování vyžadují komunikaci se servery Centrum.cz. Při používání těchto služeb bude provozovateli poskytnuta informace o skutečnosti, že Uživatel použil danou službu a dále parametry použití těchto služeb včetně IP adresy, typu browseru a jazykového nastavení. Informace předávané Software nebudou nikdy poskytnuty třetí straně v podobě umožňující jakkoliv identifikovat uživatele. Pokud by jakákoliv informace byla třetí straně předána, bude to v agregované podobě. V rámci přístupu ke službám Centrum.cz může dojít k uložení Cookie. eM Client s.r.o si vyhrazuje právo uvedená ujednání jednostranně změnit. Všeobecné smluvní podmínky užívání všech služeb společnosti Centrum Holdings s.r.o. jsou k dispozici na adrese: http://napoveda.centrum.cz/index.php?… &utm_medium=fo­oter&utm_source=cen­trumHP

A co SSL ? Centrum je neumí!

Napsal/a: Max

Přidáno: 14.06.2012 22.09

Odpovědět

Za největší problém emailu Centrum považuji to, že přenos probíhá v otevřené formě. V současné době je to skutečně velká neopatrnost a riziko.

Diskuze k článku

Aktivní odkazy nejsou v komentářích povoleny