Práce s informacemi je základ – surové vědomosti nestačí

Práce s informacemi je základ – surové vědomosti nestačí

Žádný učenec z nebe nespadl. Přesně to praví staré lidové přísloví. Člověk již od narození postupně získává řadu vědomostí a především neocenitelné zkušenosti. S postupujícími léty se obě kategorie prohlubují a rozšiřují. Jen surové informace bez jakýchkoli zkušeností však není to pravé, čím by měl absolvent jakéhokoli stupně vzdělání disponovat.

Zkušenosti jsou základ

Jak praví nadpis, bez zkušeností jako by člověk nebyl. Neocenitelnou zkušeností je i to, když si malé dítě sáhne na horkou troubu. Spálí se, pochopitelně. Až do smrti si však pamatuje fakt, že dotek horké trouby opravdu není nic příjemného. To samé platí o jakýchkoliv jiných zkušenostech ze školy, z každodenního života, z mezilidské komunikace a později také ze zaměstnání.

Při tvorbě bakalářské, diplomové či rigorózní práce člověk na výstupu spojuje nabyté informace z oblasti teorie a zkušenosti získané při vlastní tvorbě práce. Pokud například někdo srovnává spalovací motory ve své bakalářské práci, zaměří se na hlubší studium teoretických informací, kterými si v dané problematice značně rozšíří vlastní vědomosti. Poté tyto nabyté vědomosti aplikuje při praktických zkouškách a při konzultacích s lidmi z daného oboru. Na výstupu je kompletní práce uvádějící známá teoretická fakta podložená vlastním výzkumem.

Bez praktických zkušeností nelze ani studovat jazyk na vyšší úrovni. Samotné ovládnutí gramatiky ještě neznamená, že se člověk za jakýchkoliv podmínek domluví bez sebemenšího problému. Kurzy angličtiny jsou často důmyslným propojením gramatických částí a konverzace s rodilými mluvčími. Člověk má dobré teoretické znalosti prakticky odzkoušené při rozhovorech s lidmi, kteří jejich rodný jazyk umí jen velmi málo či vůbec. Dobré kurzy angličtiny s rodilými mluvčími naleznete v jazykových školách, například zde.

Práce s informacemi

Pro efektivní získávání vědomostí a posléze také zkušeností je dobré umět pracovat s informacemi. Současný svět je založen na informacích, s nimiž pracujeme od rána do večera. I prostý pohled z okna na ranní ospalé město nutí náš mozek zpracovat řadu informací a vyhodnotit určité okruhy informací. Pohled z okna pro někoho znamená rychlé popřemýšlení o aktuálním počasí, někdo jiný však pohlédne na lidi spěchající z práce. I bezvýznamné informace nás však nutí zpracovat je.

Pro zlepšení umu pracovat s informacemi mohou výborně posloužit noviny, časopisy, internet a samozřejmě knihy, ze kterých si vždy vybereme a zapamatujeme jen to nejpodstatnější a zbytek v rámci několika následujících hodin, dnů či měsíců zapomeneme. Knihy lze nakupovat například v internetovém knihkupectví či v běžných kamenných obchodech. Knihy všeho druhu můžete nakupovat například na internetovém knihkupectví www.ikarus.sk.

Článek Práce s informacemi je základ – surové vědomosti nestačí byl publikován 30. listopadu 2013 v 00.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Ondřej Dostál. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...