Kaspersky Mobile Security 9 - Ochrana nejen před novodobými bandity

Tagy:  kaspersky, antivirus, antimalware, mobile, security, ochrana, telefon,

Sponzorované odkazy

Kaspersky Mobile Security 9 - Ochrana nejen před novodobými bandity

Drtivá vÄ›tÃ…¡ina z nás vlastníkÃ…¯ stolních počítačÃ…¯, či notebookÃ…¯, vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­vá rÃ…¯zné druhy antivirových programÃ…¯, právÄ› proti nájezdÃ…¯m novodobých pirátÃ…¯, takzvaných hackerÃ…¯, ale málokdo ví, Ã…¾e stejná hrozba hrozí jiÃ…¾ i naÃ…¡im mobilním telefonÃ…¯m. V dobÄ› minimalizace a rozmachu „mobilních kanceláří“ zaznamenáváme stále vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ nárÃ…¯st právÄ› tohoto druhu kriminality. ZaměÃ…™ÃƒƒÃ‚­me se tedy dnes právÄ› na nÄ›.

Kaspersky Mobile Security 9

Kaspersky Mobile Security 9 je dalÃ…¡ÃƒÃ‚­m zdaÃ…™ilým dítkem z laboratoÃ…™e ruské společnosti Kaspersky Lab, určené pro Ã…¡irokou Ã…¡kálu novÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch typÃ…¯ mobilních telefonÃ…¯, fungujících v programech Windows Mobile, OS Symbian, Android a Blackberry. Nevýhodou pro neanglicky mluvící uÃ…¾ivatele je absence českého jazyka. Svého času nabízely české oficiální internetové stránky moÃ…¾nosti staÃ…¾ení čeÃ…¡tiny alespoÃ…ˆ pro mobilní telefony obsahující operační program Windows Mobile, pro verzi Symbian byla taktéž upravena verze antiviru do čeÃ…¡tiny, bohuÃ…¾el obsahuje chyby, které znemoÃ…¾ní stahování aktualizací a samotní výrobci nás varují pÃ…™ed její instalací.

Menu – zdroj Kaspersky.com

Menu – zdroj Kaspersky.com

Mohlo by se mylnÄ› zdát, Ã…¾e Kaspersky Mobile Security 9 je program určený pouze jako ochrana pÃ…™ed virovými útoky a Ã…¡kodlivým malware, ale jejich Ã…¡irokou nabídku podpÃ…¯rných funkcí vyuÃ…¾ije zajisté kaÃ…¾dý z nás, byÃ…Â¥ jen blokováním obtěÃ…¾ujících a nechtÄ›ných hovorÃ…¯ napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad telefonních prodejcÃ…¯, či nevyÃ…¾ÃƒÃ‚¡daných reklamních zpráv.

Aktualizace virové databáze – zdroj Kaspersky.com

Aktualizace virové databáze – zdroj Kaspersky.com

Funkce programu pod drobnohledem

Nyní se tedy podrobnÄ›ji zaměÃ…™ÃƒƒÃ‚­me na nÄ›které funkce tohoto programu.

Anti- Theft

Je bezesporu jednou z nejdÃ…¯leÃ…¾itÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch a nejvíce propracovaných funkcí tohoto programu. SlouÃ…¾ÃƒÃ‚­ pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m pÃ…™i ztrátÄ›, či odcizení naÃ…¡eho mobilního telefonu. UmoÃ…¾Ã…ˆuje nejen blokaci naÃ…¡ich kontaktÃ…¯ a veÃ…¡kerého obsahu pomocí SMS zprávy, či jeho opÄ›tovné nalezení pomocí GPS Find, kdy vám pÃ…™i odeslaní SMS zprávy se specifickým heslem systém obratem zaÃ…¡le mapu s aktuální polohou telefonu do vaÃ…¡ÃƒÃ‚­ e-mailové schránky, ale i samotné automatické zablokování mobilního pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stroje pÃ…™i výmÄ›nÄ› SIM karty a odesláním aktuálního čísla, které váš mobilní pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stroj právÄ› pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vá pomocí funkce Kaspersky Mobile Security SIM Watch modul a tím znepÃ…™ÃƒƒÃ‚­jemnit zlodÄ›jÃ…¯m jejich Å¾ivot.

Anti-spam

Tato funkce nám umoÃ…¾ní nejen blokaci nevyÃ…¾ÃƒÃ‚¡daných zpráv, ale dále pomocí takzvaného blacklistu nám umoÃ…¾ní blokovat veÃ…¡keré nevítané hovory podvodníkÃ…¯, či telefonních prodejcÃ…¯.

Rodičovské kontrola

Je určena pro ty z nás, kteÃ…™ÃƒƒÃ‚­ chceme zabránit svým dÄ›tem zejména ve volání, či odesílání SMS zpráv na placené sluÃ…¾by.

Ochrana soukromí

UmoÃ…¾Ã…ˆuje dokonalé utajení námi vybraných kontaktÃ…¯ a to i ve výpisu pÃ…™ÃƒƒÃ‚­chozích, či odchozích SMS zpráv, čímÃ…¾ zabrání zneuÃ…¾ití námi určených telefonních kontaktÃ…¯ neoprávnÄ›nou osobou.

V poslední Ã…™adÄ› seznamu, nikoli dÃ…¯leÃ…¾itosti, pÃ…™edstavujeme funkci Anti-virus slouÃ…¾ÃƒÃ‚­cí k ochranÄ› pÃ…™ed útoky virÃ…¯ a malware. Samotná funkce obsahuje jak automatickou kontrolu systému, tak takzvaný self-control, neboli samotná kontrola uÃ…¾ivatelem.

Anti-Virová ochrana

On-demand kontrola je funkce, která nám umoÃ…¾Ã…ˆuje kdykoli spustit skenování pamÄ›ti mobilního telefonu. Ã… kodlivé infiltrace jsou pak uloÃ…¾eny do karantény, nebo rovnou smazány.

On-access kontrola je automatická kontrola pÃ…™ÃƒƒÃ‚­chozích SMS zpráv, MMS, e-mailÃ…¯, souborÃ…¯, či sloÃ…¾ek pÃ…™ijímaných pÃ…™es Bluetooth a jiné komunikační kanály proti infiltraci Ã…¡kodlivých malware a virÃ…¯.

Plánovaná kontrola je kontrola sloÃ…¾ek a pamÄ›ti mobilního pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stroje antivirovým programem v Äase nastaveným samotným uÃ…¾ivatelem, kdy Ã…¡kodlivé soubory jsou uloÃ…¾eny pouze do karantény a samotný majitel mobilního zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení pak sám určí, jak s nimi dále naloÃ…¾it.

Automatická aktualizace je funkce stahování nových aktuální databází antivirových signatur a je provádÄ›na buď automaticky, nebo v Äase nastaveném uÃ…¾ivatelem. Aktualizace je moÃ…¾né stahovat buď pÃ…™es pÃ…™ipojení mobilního telefonu na internetovou síť, nebo propojením s počítačem pÃ…™es kabel.

Mobile Security

Mobile Security

Pár rad nakonec

Výhody i nevýhody produktu Kaspersky Mobile Security 9 jsme okrajovÄ› nastínili, pokud vÃ…¡ak váháte, zda si právÄ› tuto ochranu poÃ…™ÃƒƒÃ‚­dit do svého mobilního pÃ…™ÃƒƒÃ‚­stroje, není nic jednoduÃ…¡Ã…¡ÃƒÃ‚­ho, neÃ…¾ si stáhnout zkuÃ…¡ební verzi na tÃ…™icet dní zdarma pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo z oficiálních stránek českého zastoupení tohoto výrobce, kde jsou i mimo jiné podrobnÄ› vysvÄ›tleny veÃ…¡keré funkce programu, či vypsány kompatibilní mobilní telefony a skýtající moÃ…¾nost si objednat nejen tento produkt pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo z eShopu.

MÄ› osobnÄ› produkt oslovil nejen díky jménu, které nosí, ale i pÃ…™ÃƒƒÃ‚­znivé cenÄ›. Po uplynulé zkuÃ…¡ební dobÄ› si určitÄ› poÃ…™ÃƒƒÃ‚­dím plnou verzi tohoto programu a vÃ…¡em vÃ…™ele doporučuji tÃ…™eba jen odkazem na jiÃ…¾ zmiÃ…ˆované stránky. www.kaspersky.cz

Výhody:

 • Možnost zkušební verze zdarma
 • Dostupnost
 • Profesionální úroveň ochrany
 • Obsáhlá škála funkcí
 • Nejen pro firmy a podnikatele
 • Příznivá cena

Nevýhody:

 • Absence češtiny pro většinu operačních systémů
 • Jen pro novější typy telefonů

Sponzorované odkazy:

Článek Kaspersky Mobile Security 9 - Ochrana nejen před novodobými bandity byl publikován 28. května 2012 v 05.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Kateřina Boháčová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!