Mechanické pevné disky v kostce – Funkce a záchrana dat

Mechanické pevné disky v kostce – Funkce a záchrana dat

Přestože jsou mechanické disky již dlouho překonanou technologií v rychlosti zápisu a čtení dat, stále jde o základní komponentu vyskytující se ve většině počítačů. Své nepohyblivé soky SSD totiž překonávají jak v kapacitě, tak i v ceně za 1 GB. V článku se podíváme nejenom na princip funkce disků, ale také jak se provádí obnova dat z disku s vadnou elektronikou či mechanikou.

Svět v otáčkách

Princip záznamu dat na mechanické disky stojí na využívání magnetického pole a látek reagujících právě na toto pole. Takto můžeme jednoduše shrnout funkci magnetického záznamu. Základními konstrukčními prvky, vedle vzduchotěsného obalu zařízení a řídící elektroniky, jsou plotny a hlavičky.

Plotny zhotovené z magneticky měkkého materiálu rotují s rychlostí 4200 až 15000 otáček za minutu. Například disky v přenosných počítačích dosahují rychlosti 5400 ot/min a nejčastěji používanou rychlostí je 7200 ot/min. Pohání je krokový motor.

Popis částí pevného diskuPopis částí pevného disku

Dalším významným prvkem jsou hlavičky, přičemž v disku se nacházejí na každou plotnu vždy dvě hlavičky – čtecí a zapisovací. Hlavičky jsou umístěné těsně nad rotující plotnou a je důležité jejich správné nastavení pro přečtení daného místa plotny. O to se stará vystavovací mechanismus využívající přesného lineárního motoru, který funguje na principu elektromagnetu (v přímé závislosti na přiváděném elektrickém proudu mění své magnetické vlastnosti). Po správném nastavení hlavičky dojde k zápisu dat na plotnu. Celý mechanismus je uzavřený ve vzduchotěsném obalu, který jej chrání před vniknutím prachu a vnějšího elektromagnetic­kého pole.

Mechanické pevné disky jsou náchylné především na otřesy při zápisu a čtení, kdy jsou hlavičky umístěné nad plotnou. Proto se při zápisu a čtení nedoporučuje razantněji pohybovat s pevným diskem. V klidu disk automaticky hlavičky zaparkuje do polohy mimo plotny a disk již není tak náchylný na otřesy. Dalším nebezpečím pro disk je velmi silné působení vnějšího magnetické pole. Celý mechanismus vyžaduje určitou porci energie, která je značně vyšší než v případě SSD disků, které nepotřebují živit motory, ale pouze ovládací elektroniku.

Záloha a záchrana dat

Mechanika je zrádná a ztráta dat velmi nepříjemná. Proto je třeba důsledně dbát na prevenci. Nejlepší cestou prevence je důsledné zálohování dat, o kterém jsme v našem magazínu psali ve speciálním článku. Pokud však selžou i zálohy a vy přijdete o důležitá data, přichází na scénu obnova dat z HDD.

Existují specializované firmy, které z poškozeného disku jsou schopné obnovit kýžená data a předat vám je prostřednictvím jiného paměťového média. Ze všeho nejdříve je nutná diagnostika závady, která prozradí, co se s vaším diskem vlastně stalo. Poté již přichází na řadu vlastní úkon obnovy dat. Rozlišuje se samozřejmě obnova dat z disku s vadnou mechanikou a elektronikou. V závislosti na závadě musí technik provést různé úkony. Přeprogramovat elektronické obvody či provést jejich výměnu za nový kus a poté obnovit data. Co se týče závad mechaniky, je nutné provést demontáž a kontrolu mechanických částí v prachotěsné komoře.

Čas od času může nastat softwarová chyba souborového systému, která znemožní práci s daty na disku. Záchrana dat při zmatku v datech pak znamená rekonstrukci či obnovu souborového systému FAT, NTFS a dalších.

Mechanika proti SSD

Výhodou mechanických disků je, že při poškození disku je velká pravděpodobnost úspěšné obnovy dat. Pokud totiž dojde k poškození SSD disku, ztráta dat je téměř definitivní. Na závěr lze říci, že zálohu dat není vhodné podceňovat.

Článek Mechanické pevné disky v kostce – Funkce a záchrana dat byl publikován 5. prosince 2013 v 00.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Ondřej Dostál. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...