Modralinka.cz

Tagy:  modralinka.cz, Modrá linka, linka důvěry, problémy, pomoc, konzultant

Sponzorované odkazy

Modralinka.cz

Každý člověk se někdy dostane do problému. Nejsložitější je období dětství a dospívání, neboť na mladé lidi čeká spousta problémů. A jak tyto problémy řešit, když máte strach zajít za psychologem? I zde Vám již pomůže internet.

Projektem, který může pomoci přes internet je Modralinka.cz. Kromě toho, že můžete zavolat přímo z mobilu, nebo z pevné linky, máte možnost využít originálního řešení – programu Skype. Neplatíte ani korunu a zajisté se vám konzultanti pokusí pomoci. Možná Vás napadne hned spousta otázek, od řešení zlomyslných hovorů, až po to, jak se k práci konzultanta dostat. Na to jsme se ptali vedoucí Modré linky, paní Bohuslavy Horské.

Nestává se Vám, že někdy máte problémy s obtěžujícími voláními (z legrace, nadávky) přes Skype?

Služba Skype je pro uživatele zdarma, na rozdíl od běžného telefonu, kdy je uživatelem hrazen běžný telefonní tarif příslušnému operátorovi (jinak služby Linky důvěry hrazeny nejsou). S nízce dostupnou službou je přirozeně spojeno vyšší procento testování a zneužívání klienty. Toto procento není ale příliš vysoké – za poslední tři roky tvořilo 11 až 28 procent kontaktů prostřednictvím Skype. Skype poskytujeme více než tří roky, od poloviny roku 2005. Specifickým způsobem zneužívání linky jsou pokusy Modrou linku vtáhnut do konferenčních hovorů – vzhledem k anonymitě klienta (důvěra a anonymita jsou jedním z principů, na kterých pracují linky důvěry), která v tomto případě není zaručena, se konferenčních hovorů nezúčastňujeme. Přesto, že je tento fakt uveden v našem profilu, nebo i po našem upozornění, se klienti o tyto hovory pokoušejí. Ze zkušeností víme, že právě konferenční hovory bývají zneužívající – klient není motivován potřebou pomoci, ale linku vyhledává za účelem zábavy apod.

Jak v takových případech postupujete?

Práce s hovory, jejichž cílem je testovat nebo zneužít linku důvěry, je běžným prvkem výcviku v krizové intervenci, který je povinnou součástí výbavy každého konzultanta linky důvěry. Každý pracovník je tedy na podobné situace připraven. Jádrem strategie u zmíněných hovorů je postavení hranic při zachování respektu a úcty ke klientovi. Pokud klient přes opakované výzvy nemění své postoje a chování, může pracovník hovor po předchozím upozornění aktivně ukončit. To se však příliš často neděje. Často je však velmi tenká hranice mezi zneužíváním a testováním. Testovací hovory jsou hovory, kdy klient má zájem o pomoc linky důvěry, ale potřebuje ji nejdříve „vyzkoušet“, otestovat, nebo nedokáže o svém problému mluvit, proto se chová nestandardně. Strategií takových hovorů je brát klienta a to, co říká, vážně. Klient potom v témže nebo opakovaném hovoru získá důvěru linky a hovor je pro něj snazší. Nejde-li tedy o přímé zneužití (nadávky, výsměch apod.), jsou tedy hovory klientů brány vážně.

Kolik zhruba přijímáte hovorů během pracovní doby? Zajímají mne jak hovory na Skype, tak na obyčejný telefon.

Provozní doba Modré linky je denně od 9 do 21 hod. V této době eviduje Modrá linka 12 – 14 kontaktů. Jsou to nejenom hovory prostřednictvím pevné linky, mobilu, Skype, ale rovněž e-mailové kontakty, prostřednictvím kterých se na nás klienti obracejí nejčastěji.

A poslední otázka, jak se může stát obyčejný člověk konzultantem? Tedy pracovat u Vás?

Požadavky na konzultanta linky důvěry jsou dány jednak Zákonem o sociálních službách 108/2006, jednak profesní komorou (Česká asociace pracovníků linek důvěry) a dále interními předpisy Modré linky. V konečném důsledku tedy musí pracovník splňovat tyto požadavky:

  • minimálně vyšší odborné vzdělání příslušného charakteru (sociální práce, sociální pedagogika, psychologie, sociologie…)
  • výcvik v telefonické krizové intervenci (100 – 150 hod)
  • výcvik v internetovém poradenství (25 hod)
  • věk minimálně 21 let
  • zdravotní způsobilost
  • trestní bezúhonnost
  • úspěšné absolvování 15 hodin náslechů na Modré lince, zakončené přezkoušením
  • úspěšné absolvování psychologických testů

Tímto děkuji paní Bohuslavě Horské za zodpovězení otázek.

Modralinka.cz

Článek Modralinka.cz byl publikován 5. srpna 2008 v 09.45 v rubrice Rozhovory. Autorem článku je Pavel Dobeš. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...