Songbird - chytrý multimediální přehrávač

Tagy:  přehrávač, mp3, multimédia, video, internet, www

Sponzorované odkazy

Songbird - chytrý multimediální přehrávač

Songbird je multimediální pÃ…™ehrávač, jehoÃ…¾ cílem je spojit hudbu webové rozhraní dohromady. I pÃ…™es to, Ã…¾e je na počátku vývoje, jiÃ…¾ jeho první verze (0.1) byla pomÄ›rnÄ› kvalitní, nynÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ verze (1.0) je téměÃ…™ dokonale zpracovaná a obsahuje jen minimální mnoÃ…¾ství chyb. BěÃ…¾ÃƒÃ‚­ v prostÃ…™edí XULRunner od Mozilly a dalo by se Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci, Ã…¾e se jedná o OpenSource alternativu ke konkurenčnímu iTunes. Do SongBirdu je moÃ…¾nost nahrát spoustu doplÃ…ˆkÃ…¯ a vylepÃ…¡ení, jak je u Mozilly také zvykem.

Začínáme

Program máme nainstalovaný, čeÃ…¡tina se do programu doinstalovala sama, bez nutnosti jakýchkoliv manuálních zásahÃ…¯. Hned po spuÃ…¡tÄ›ní na nás „vyskočí“ informativní prÃ…¯vodce, který vám pomÃ…¯Ã…¾e určit místo importování skladeb, vyhledá weby, s kterými by se mÄ›l program spojit (Shoucast radio, LastFmâ€Ã‚¦) a dokáže komunikovat také s iPhonem. Díky tomuto prÃ…¯vodci tak zvládne nastavit to nejdÃ…¯leÃ…¾itÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ nastavení i Ãºplný začátečník.

Základní ovládání

Program je jiÃ…¾ nainstalovaný a nastavený. Po pÃ…™edchozích krocích jiÃ…¾ pÃ…™echázíme do samostatného hlavního okna pÃ…™ehrávače, kde se odehrává veÃ…¡keré hlavní dÄ›ní. Do programu se nám nahrály vÃ…¡echny skladby, které byly v cílovém adresáři, který byl zadán. V mém pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› se jednalo o celý disk C:. Skladby jsou pÃ…¯vodnÄ› seÃ…™azeny podle abecedy a obsahují ty nejpodstatnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ informace (název skladby, její délku, autora, Ã…¾ÃƒÃ‚¡nr a hodnocení-kaÃ…¾dou skladbu si mÃ…¯Ã…¾ete ohodnotit dle vlastního uvážení. OvÃ…¡em mÃ…¯Ã…¾eme si náš výbÄ›r také dostatečnÄ› zúžit, a to tak, Ã…¾e pouÃ…¾ijeme filtry. Jedná se o tÃ…™i okna, v jednom se nachází vÃ…¡echny Ã…¾ÃƒÃ‚¡nry, v druhém umÄ›lci a ve tÃ…™etím názvy alb. Jednotlivé filtry mÃ…¯Ã…¾eme také mezi sebou kombinovat, napÃ…™. máte-li náladu poslouchat metal, v prvním oknÄ› vyberete metal a ze druhého si vyberete konkrétní metalovou kapelu.

Songbird - chytrý multimediální pÃ…™ehrávač (https://www.swmag.cz)

Dále tu máme levý navigační panel. Začneme odshora, kde se nachází Knihovna médií, to je to hlavní okno, o kterém jsme se jiÃ…¾ bavili. Dále pak stahování a koncerty. V záloÃ…¾ce stahování je moÃ…¾nost stáhnout si nÄ›které skladby z nabízených webÃ…¯ a v záloÃ…¾ce koncerty, jak jiÃ…¾ z názvu vypovídá, vyhledat nejbliÃ…¾Ã…¡ÃƒÃ‚­ koncerty, bohuÃ…¾el pouze na území US, UK, Austrálie a Nového Zélandu. Songbird dále podporuje též pÃ…™ehrávání rádií ze známého Shoutcast od Winampu a opÄ›t moÃ…¾nost vyhledávání a filtrování. SamozÃ…™ejmÄ› tu máme také playlisty. PÃ…¯vodní playlisty jsou seÃ…™azeny podle nejlépe hodnocených skladeb, nejpÃ…™ehrávanÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch skladeb, naposledy pÃ…™idaných a naposledy pÃ…™ehrávaných skladeb. A jako poslední vÄ›c v levém panelu se nachází záloÃ…¾ky, do kterých mÃ…¯Ã…¾ete pÃ…™idat své oblíbené stránky a pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat tak Songbird místo běÃ…¾ného internetového pÃ…™ehrávače.

Songbird - chytrý multimediální pÃ…™ehrávač (https://www.swmag.cz)

A nyní se podíváme na poslední dÃ…¯leÃ…¾itou část programu, a tou je samotné pÃ…™ehrávání skladeb a okno zvané MashTape. PÃ…™ehrávací okno je nenápadnÄ› umístÄ›né úplnÄ› v dolní části programu a obsahuje vÃ…¡echny základní klasická tlačítka, bez kterých by jsme se pÃ…™i pÃ…™ehrávání neobeÃ…¡li. PÃ…™i pÃ…™ehrávání se nám zobrazí základní informace o skladbÄ›. Napravo se nachází dvÄ› tlačítka, jedno slouÃ…¾ÃƒÃ‚­ k náhodnému pÃ…™ehrávání a druhé k opakování. A nyní pÃ…™echázíme k nejzajímavÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­mu jiÃ…¾ zmínÄ›nému oknu-MashType. PÃ…™i zpuÃ…¡tÄ›ní jakékoli skladby se začnou automaticky nahrávat vÃ…¡echny dostupné údaje z internetu a pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo z tohoto okénka mÃ…¯Ã…¾ete vyčíst vÃ…¡echny informace o skladbÄ› a umÄ›lci, recenze, novinky, fotografie, nejbliÃ…¾Ã…¡ÃƒÃ‚­ koncerty a videa.

Songbird - chytrý multimediální pÃ…™ehrávač (https://www.swmag.cz)

Úprava vzhledu, doplÃ…ˆky

KaÃ…¾dému nemusí vyhovovat pÃ…¯vodní vzhled programu. K dispozici je nespočet rÃ…¯zných schémat a grafik, bez problémÃ…¯ tak mÃ…¯Ã…¾ete napÃ…™. docílit k naprosto pÃ…™esnému vzhledu iTunes. VÃ…¡echny vzhledy jsou ke staÃ…¾ení na tÄ›chto stránkách. Jako ukázku tu máte nÄ›kolik zajímavých vzhledÃ…¯:

Songbird - chytrý multimediální pÃ…™ehrávač (https://www.swmag.cz)
Songbird - chytrý multimediální pÃ…™ehrávač (https://www.swmag.cz)

Instalace vzhledÃ…¯ je velmi jednoduchá a totoÃ…¾ná jako u Firefoxu. Stačí vzhled či doplÃ…ˆek stáhnout a spustit a on se sám do SongBirdu nainstaluje. Mezi zajímavé doplÃ…ˆky bych zmínil napÃ…™. LyricMaster, který umoÃ…¾ní úžasnou a uÃ…¾itečnou vÄ›c, zobrazí text právÄ› pÃ…™ehrávané skladby či MediaFlow, který zobrazí náhled obrázku jednotlivých alb. Jinak vÃ…¡echny addony a doplÃ…ˆky jsou ke staÃ…¾ení na http://addons.songbirdnest.com/.

Formáty pÃ…™ehrávání

SongBird si poradí s pÃ…™ehráváním jak hudby tak videa, a to v nepÃ…™eberném mnoÃ…¾ství formátÃ…¯, nemusíte se bát, Ã…¾e byste jen tak narazili na skladbu, kterou byste nepÃ…™ehráli. Mezi nejznámÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ podporované formáty patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ MPEG Audio (mpga), MPEG Layer 3 (mp3), MPEG4, Ogg Vorbis, Speex, AAC, WMA, WMADRM, FLAC, LPCM, ADPCM a AMR. Songbird neobsahuje ekvalizér, avÃ…¡ak hudba je kvalitní i bez jeho pouÃ…¾ití.

Shrnutí

Program je velmi silným konkurentem pro iTunes a díky svým multimediálním moÃ…¾nostem a propojení hudby s internetem tak tvoÃ…™ÃƒƒÃ‚­ dokonalou kombinaci moÃ…¾ností a čerpání informací bez nutnosti pÃ…™echázet z programu do pÃ…™ehrávače. VÃ…¡e co potÃ…™ebujete se dozvíte pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo z pÃ…™ehrávače. Navíc díky moÃ…¾ností pÃ…™idaní a doinstalování aplikací a vzhledÃ…¯ si mÃ…¯Ã…¾e pÃ…™ehrávač kaÃ…¾dý uÃ…¾ivatel dotvoÃ…™it dle svého gusta. Od doby, kdy jsem pÃ…™ehrávač poznal, ho neustále pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vám a zatím mÄ› nikdy nezklamal.

SongBird ke staÃ…¾ení zde:
SongBird download

Sponzorované odkazy:

Článek Songbird - chytrý multimediální přehrávač byl publikován 28. ledna 2009 v 06.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Radek Brázdil. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!