Glary Utilities - Rychlá a moderní správa počítače

Tagy:  Glary Utilities, Glary Utilites, Glary, Utilities, optimalizace, správa, údržba, oprava, registry, čištění disku, defragmentace, Windows, 1-kliková údržba

Sponzorované odkazy

Glary Utilities - Rychlá a moderní správa počítače

Proč stahovat mnoho rÃ…¯zných aplikací pro optimalizaci počítače, kdyÃ…¾ vám stačí jen jeden? Takový pÃ…™ÃƒƒÃ‚­pad vÄ›tÃ…¡inou zastupují jen profesionální placené aplikace. V pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› bezplatných aplikací se jen málokdy objevuje ucelený program pro optimalizaci, který by obsahoval vÄ›tÃ…¡inu potÃ…™ebných nástrojÃ…¯. Otázkou zÃ…¯stává, jestli je Glary Utilities schopný zvládnout vÃ…¡echny nabízené funkce alespoÃ…ˆ stejnÄ› jako jednotlivé jednoúčelové aplikace.

VÃ…¡echno pohromadÄ›

Glary Utilities nabízí nepÃ…™eberné mnoÃ…¾ství optimalizačních nástrojÃ…¯ pro operační systém Windows XP a novÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­. K dispozici je zcela zdarma, avÃ…¡ak jen pro domácí pouÃ…¾ití. Firmy si musí pÃ…™iplatit. Očekávat mÃ…¯Ã…¾ete nejen dÃ…¯kladnou defragmentaci a čistku registrÃ…¯, ale i ÄiÃ…¡tÄ›ní dočasných souborÃ…¯ systému, speciálního opraváře zástupcÃ…¯ či tÃ…™eba obnovu nedávno smazaných souborÃ…¯. Program je ovÃ…¡em schopný i soubory smazat definitivnÄ› bez moÃ…¾nosti pozdÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ obnovy. Setkáváte-li se s problémem velkého mnoÃ…¾ství duplicitních souborÃ…¯ či omylem vytvoÃ…™ených prázdných sloÃ…¾ek, Glary Utilities vám i v z tohoto hlediska ulehčí práci. PotěÃ…¡ující zprávou je jistÄ› i kompletní česká lokalizace programu uÃ…¾ivatelského rozhraní. PočeÃ…¡tÄ›ní se vÃ…¡ak nedočkala nápovÄ›da, coÃ…¾ v závÄ›ru není tak velký zádrhel. VÃ…¡echny nástroje jsou stručnÄ› popsány u názvÃ…¯ a vÄ›tÃ…¡ina z nich obsahuje jednoduchého prÃ…¯vodce v ÄeÃ…¡tinÄ›.

UÃ…¾ivatelské rozhraní

UÃ…¾ivatelské rozhraní

Instalace a první spuÃ…¡tÄ›ní

Glary Utilities mÃ…¯Ã…¾ete stáhnout napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad na naÃ…¡em serveru eDownload.cz. Jeho instalační balíček má lehce pÃ…™es 6 MB. Instalací vás provede standardní prÃ…¯vodce, který vás ničím nepÃ…™ekvapí. Volba sloÃ…¾ky pro instalaci, nastavení umístÄ›ní zástupcÃ…¯ po instalaci a volba jazyka, v níž je ve výchozím nastavení zvolena čeÃ…¡tina. ProstÄ› nic nového pod sluncem.

PrÃ…¯bÄ›h instalace

PrÃ…¯bÄ›h instalace

Zastavím se ale u povedeného uÃ…¾ivatelského rozhraní. Preferujete-li občasnou zmÄ›nu vzhledu, mám pro vás dobrou zprávu. MÃ…¯Ã…¾ete totiÃ…¾ vybírat mezi tÃ…™emi výrobcem pÃ…™edpÃ…™ipravenými skiny. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ bohuÃ…¾el nelze pÃ…™idat. Samotný program je rozdÄ›len do čtyÃ…™ záloÃ…¾ek. První z nich nazvaná Stav vás informuje o současném stavu programu. Vyjma aktuální verze se zabývá také licencí a nastavením autoúdrÃ…¾by. U poslední jmenované funkce se musím zastavit. UmoÃ…¾Ã…ˆuje totiÃ…¾ nastavit automatické čiÃ…¡tÄ›ní a optimalizaci pomocí programu Glary Utilities. Ã… patnou zprávou bohuÃ…¾el je, Ã…¾e tato funkce není k dispozici pro nekomerční verzi. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ záloÃ…¾kou je 1-kliková údrÃ…¾ba, kterou podrobnÄ› rozeberu v dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ části článku. Tam se také více zmíním o záloÃ…¾ce Moduly, jenÃ…¾ nabízí seznam vÃ…¡ech poskytovaných nástrojÃ…¯.

Změna vzhledu

Změna vzhledu

Poslední záloÃ…¾ka je provedena jako rozbalovací nabídka a obsahuje nápovÄ›du, odkaz na stránku výrobcÃ…¯, volbu skinu a také Centrum obnovení a poloÃ…¾ku MoÃ…¾nosti. V Centru obnovení naleznete pÃ…™ehledný seznam obnovovacích bodÃ…¯ jak pro operační systém, tak i pro samotnou aplikaci. Objeví-li se tedy nÄ›jaká chyba pÃ…™i údrÃ…¾bÄ› provádÄ›né Glary Utilities, mÃ…¯Ã…¾ete z automaticky provádÄ›né zálohy vyvolat poslední bod obnovy.

Centrum obnovení

Centrum obnovení

Jediný klik stačí ke Ã…¡tÄ›stí

Asi nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­m lákadlem aplikace je bezesporu funkce 1-klikové údrÃ…¾by. V ní si nastavíte, jaké akce chcete provést a potom stačí jen kliknout na tlačítko Spustit skenování a na konci potvrdit samotnou automatickou údrÃ…¾bu tlačítkem Opravit chyby. 1-kliková údrÃ…¾ba se skládá z Å¡esti akcí. ÄŒiÃ…¡tÄ›ní registrÃ…¯ zajiÃ…¡Ã…Â¥uje pročiÃ…¡tÄ›ní chybných a jiÃ…¾ nepotÃ…™ebných registrÃ…¯ ze systému. ÄŒiÃ…¡tÄ›ní dočasných souborÃ…¯ pro zmÄ›nu vyčistí pozÃ…¯stalé a nepotÃ…™ebné souboru vytvoÃ…™ené operačním systémem. Funkce Oprava nástrojÃ…¯ opraví zástupce odkazující na neexistující cíle. ÄŒistič soukromí se stará o promazání historie surfování po internetu. PÃ…™edposlední Správa spouÃ…¡tÄ›ní vás zbaví podezÃ…™elých procesÃ…¯ spouÃ…¡tÄ›ných pÃ…™i startu systému. Funkce poslední poloÃ…¾ky je, si myslím, kaÃ…¾dému jasná.

1-kliková údrÃ…¾ba

1-kliková údrÃ…¾ba

PoloÃ…¾ka Moduly obsahuje kompletnÄ› vÃ…¡echny nástroje aplikace Glary Utilities. Nástroje jsou rozdÄ›leny do pÄ›ti kategorií. KaÃ…¾dá kategorie se zaobírá jedním typem problémÃ…¯ vznikajících pÃ…™i chodu systému. Tato záloÃ…¾ka obsahuje vÃ…¡echny nástroje z pÃ…™edchozí záloÃ…¾ky 1-kliková údrÃ…¾ba a k tomu pÃ…™idává jeÃ…¡tÄ› mnoho dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ch nástrojÃ…¯. NapÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad zde naleznete nástroj Defragmentace registru, která slouÃ…¾ÃƒÃ‚­ k uspoÃ…™ÃƒƒÃ‚¡dání registrÃ…¯ v systému, čímÃ…¾ se systém zrychlí. Zdárný pÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad nástroje, který v 1-klikové údrÃ…¾bÄ› nenaleznete. Dále zde také naleznete nástroj Analyzátor disku zobrazující nejen zbylé místo na disku, ale i procentuální statistiky kapacity vÃ…¡ech sloÃ…¾ek a souborÃ…¯. V Ãºtrobách záloÃ…¾ky Modul naleznete i speciální nástroj pro odinstalaci programÃ…¯, výbornÄ› zpracovaného správce procesÃ…¯ nebo tÃ…™eba moÃ…¾nost zobrazení podrobných informací o celém počítači.

Moduly

Moduly

Závěrem

Glary Utilities je velmi povedený ucelený nástroj pro optimalizaci a správu počítače. Pominu-li absenci autoúdrÃ…¾by ve verzi pro domácí segment, stojí Glary Utilities minimálnÄ› za vyzkouÃ…¡ení. Výborná zpráva je i kvalitní česká lokalizace. PÃ…™ÃƒƒÃ‚­vÄ›tivé a promyÃ…¡lené uÃ…¾ivatelské rozhraní také nemá Ã…¾ÃƒÃ‚¡dné vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ neduhy. Dobrým krokem je i centrum obnovení, zajiÃ…¡Ã…Â¥ující i jakousi bezpečnost pÃ…™ed zhroucením systému. Glary Utilities nabízí nepÃ…™eberné mnoÃ…¾ství nástrojÃ…¯, z nichÃ…¾ jsem vyjmenoval opravdu jen ty nejzajímavÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­. Jednotlivé nástroje zvládají svoji funkci na jedničku. Nezbývá mi tedy nic jiného, neÃ…¾ vám Glary Utilities stoprocentnÄ› doporučit. Je to totiÃ…¾ opravdu dobrý pomocník v boji proti zpomalování chodu operačního systému.

Moje hodnocení:  95 %

Dobrý freeware

Výhody:

 • Čeština
 • Přívětivé uživatelské rozhraní
 • Centrum obnovení
 • Zdarma
 • 1-kliková údržba
 • Množství nabízených nástrojů

Nevýhody:

 • Chybí autoúdržba ve free verzi

Sponzorované odkazy:

Článek Glary Utilities - Rychlá a moderní správa počítače byl publikován 14. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Ondřej Dostál. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!