5 programů na měření pozic ve výsledcích vyhledávání vašeho webu

Sponzorované odkazy

5 programů na měření pozic ve výsledcích vyhledávání vašeho webu

Bez toho, aniž bychom mohli změřit účinnost reklamy na internetu, nemůžeme konstatovat, jestli se nám do ní vyplatí investovat čas a peníze či nikoliv. To samozřejmě platí i pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO), jednu z částí internetového marketingu. V tomto článku se proto podíváme na 5 způsobů a programů, kterými měřit pozice vašeho webu ve výsledcích vyhledávání na Google a Seznam.

Pozice na klíčová slova jako měřítko úspěchu při SEO

Předně je třeba říct, že to, na jakém místě se zobrazuje vaše stránka ve výsledcích vyhledávání na určité klíčové slovo ve vyhledávači, není jediný a často nejlepší způsob, jak měřit úspěšnost optimalizace pro vyhledávače. Měřit můžeme získanou návštěvnost, počet a kvalitu zpětných odkazů, či návratnost investice. Je dobré stanovit si konverzní cíle či KPI a ty se v rámci SEO snažit vylepšit. Pokud se ale rozhodneme pro měření našich pozic, měli bychom správně volit vhodný software, protože jeho špatná volba by mohla znamenat zkreslené informace o výsledcích optimalizace pro vyhledávače, na základě kterých byste mohli dělat nesprávná rozhodnutí. Pojďme si tedy představit jednotlivé nástroje, které nám měření umožní.

1. Nástroje pro webmastery od Google

Velice spolehlivým zdrojem informací o skutečné pozici našich stránek na daná klíčová slova ve vyhledávači Google jsou Nástroje pro webmastery z dílny Google. Každý majitel či správce webu si může bezplatně založit účet v této službě, která mu pomáhá komunikovat s vyhledávačem, rozumět mu a rychle odhalit potenciální problémy s webovými stránkami. Součástí nástrojů je i část „Vyhledávací dotazy“, která nám říká, přes jaké dotazy na naše stránky chodí návštěvníci z vyhledávače Google, kolikrát se náš web na toto klíčové slovo zobrazí ve výsledcích vyhledávání, kolik lidí na naše stránky klikne a konečně také, jaké je průměrná pozice našeho webu ve výsledcích vyhledávání. Průměrná proto, že pořadí stránek ve výsledcích vyhledávání na Google mohou být na různých zařízeních, počítačích, v různých lokalitách a po přihlášení k různým účtům na Google odlišná. Vyhledávač tuto funkci nazývá personalizované vyhledávání a snaží se pomocí ní nabídnout každému uživateli co nejvhodnější výsledky vyhledávání. Tato funkce ale významně ztěžuje možnost změřit, na jaké pozici se naše stránky ve výsledcích vyhledávání zobrazují. Každému se totiž ukáží trochu jinak. Díky této průměrné hodnotě pozice ale víme, kde asi se naše stránka objektivně pohybuje.

Nástroje pro webmastery jsou přesným, ale poměrně omezeným nástrojem. Nelze do nich vložit vlastní klíčová slova, pro něž chceme pozici ve výsledcích vyhledávání změřit. Nelze pomocí nich měřit pozice ve vyhledávači Seznam a do nástrojů můžeme vložit pouze weby, které jsou naše. Takže nám neumožňují měřit pozice konkurence nebo cizích stránek.

Google AnalyticsGoogle Analytics

2. Collabim

Komplexnějším nástrojem pro měření pozic ve výsledcích vyhledávání je český Collabim. Ten je v základní verzi pro jeden web zdarma, nebo s více možnostmi za měsíční poplatek podle počtu měřených webů. Asi nejpoužívanější funkcí v tomto programu je měření pozic na Google a Seznam. Do nástroje lze vložit libovolná klíčová slova a pro ty nechat pravidelně server měřit aktuální pozice. Historické údaje si Collabim pamatuje a přehledně je zobrazuje na grafu. Měsíční reporty potom v jednom souboru ukazují nejdůležitější změny v pozicích a návštěvnosti z různých klíčových slov. Do tohoto nástroje lze vložit i cizí weby, tedy i konkurenci.

Výhodou Collabimu je spolehlivost a přehlednost. Měření probíhá bez nutnosti vašeho zásahu či zapnutí vašeho počítače, pomocí pluginu v prohlížečích uživatelů Collabimu a je poměrně přesné. Průměrnou pozici ve vyhledávání na Google, kterou oproti Nástrojům pro webmastery nezná, se snaží suplovat sofistikovaným měřením v anonymním režimu tak, jak výsledky vyhledávání vidí nezaregistrovaný uživatel bez dalších vlivů. Nevýhodou programu je stálý měsíční paušál, který v případě více webů dosahuje i několika tisíc korun za měsíc.

CollabimCollabim

3. Rank Tracker

Komu nevyhovují programy v cloudu a potřebuje měřit pozice více webů, tomu bude pravděpodobně vyhovovat Rank Tracker. Jde o klasický program, který si nainstalujete na PC či Mac. Po zadání adresy stránek a klíčových slov začne software měřit pozice ve výsledcích vyhledávání. Programu můžete nastavit automatické měření pozic v intenzitě, jaká vám vyhovuje. Software si pamatuje historii vyhledávání, umí z dat vytvářet přehledné grafy, zobrazuje i, jaké adresy podstránek webu se kdy zobrazovali na jaké pozici ve výsledcích vyhledávání (což Collabim umí jen z části). Kromě toho umí pracovat s KEI konkurence, porovnávat viditelnost a pozice na vaše klíčová slova s konkurencí a vše potom reportovat.

Protože všechna měření tohoto programu jsou realizována na vašem počítači, hrozí, že změřené výsledky na Google nebudou tak přesné, jako u zmíněných prvních dvou nástrojů. I když má program spoustu ochranných prvků, jak zabránit tomu, aby vyhledávač poznal nepřirozenou a robotizovanou aktivitu (jako vlastní prohlížeč, ve kterém stránku po stránce kontroluje výsledky vyhledávání jako obvyklý uživatel, pauzy mezi hledáními apod), přesto se někdy stane, že vám vyhledávač dočasně znemožní kontrolu ve výsledcích vyhledávání. Obvykle vás začne bombardovat obrázky s textem, které chce přepsat. I tuto funkci lze díky napojení na externí služby překonat. Ale už to není tak pohodlné jako v případě cloudového řešení, kde měření probíhá na serveru. Další nevýhodou je to, že jestliže máte vypnutý počítač, nepracuje ani tento program.

Naopak velká výhoda, a pro mnoho lidí ta rozhodující, spočívá v možnosti vložení neomezeně stránek pro kontrolu a absence měsíčního poplatku. Ani cena za licenci programu není nijak vysoká, takže jde o levnější řešení, než v případě Collabimu.

Rank TrackerRank Tracker

4. Semor

Čtvrtým nástrojem, který můžete pro měření pozic ve výsledcích vyhledávání použít, je Semor. Svojí funkcí jde o podobný nástroj jako Collabim, který je ale více zaměřený právě na kontrolu pozic a vizuálním zobrazení změn viditelnosti ve vyhledávání. Cenově je levnější než Collabim, ale na druhou stranu postrádá některé jeho funkce. K dispozici je verze na 7 dní zdarma, takže můžete nástroj bezplatně po jeden týden vyzkoušet na vlastní kůži a rozhodnout se, jestli vám vyhovuje.

5. SEOnástroje

Pokud jste nenároční, můžete využít bezplatných služeb SEOnástroje.cz, které nabízí kontrolu pozic ve třech českých vyhledáváních. V případě Googlu a personalizovaného vyhledávání systém prochází výsledky vyhledávání z 80 různých IP adres rozmístěných různě v ČR, aby získal maximálně objektivní data o průměrné pozici ve vyhledávači Google.

Na co si dát pozor při výběru nástroje pro měření pozic

Pokud si budete vybírat jeden z 5 výše uvedených nástrojů pro měření pozic vašeho webu ve výsledcích vyhledávání, nebo zvolíte jakékoliv jiné řešení, je třeba mít vždy na paměti několik věcí a podle nich software volit:

  • Rozpočet – Některé programy jsou zdarma, jiné za různě vysoký poplatek. Je třeba si tedy říct, zda máte na nákup programu prostředky, nebo jestli musíte využít některé z řešení zdarma
  • Počet webů a klíčových slov – Pokud chcete měřit pozice pro pár klíčových slov a 1 web, není třeba vymýšlet příliš sofistikované řešení. Při stovkách webů je ale třeba měřit výsledky z různých IP adres, proces je časově mnohem náročnější a i data, která získáte, musíte udržovat v co nejpřehledněj­ší formě.
  • Kde chci měřit – Pokud máte české webové stránky a nezajímají vás pozice v jiných zemích, nemusíte se limitovat na nástroje nebo kombinaci nástrojů, které umožňují měřit pozice v různých lokalitách (jako například Rank Tracker)
  • Personalizace – Jak již bylo řečeno, vyhledávač Google nabízí různým uživatelům vyhledávání různé výsledky. Je proto třeba zjistit, jak si vámi vybraný nástroj s touto funkcí poradí a zda bude opravdu dodávat přesné výsledky.
  • Server či desktop – Pro mnoho z vás bude důležité i to, zda musíte mít pro měření pozic stále zapnutý počítač. Pokud vám toto nevyhovuje, měli byste se poohlédnout spíše po řešení, které měření uskutečňuje na serveru.
  • Přesnost – Pokud nějaký nástroj zvolíte, poměřujte ho s ostatními. Na Seznamu čas od času kontrolujte naměřené výsledky nástrojem v porovnávání s aktuální pozicí ve výsledcích vyhledávání, kterou ručně dohledáte. U Googlu můžete přesnost kontrolovat porovnáváním dat s těmi z Nástrojů pro webmastery. Ne každý nástroj zobrazuje stejně přesné měření.
  • Stahování dat – Zkontrolujte si také, po kolika stránkách systémy stahují výsledky vyhledávání. Normálnímu uživateli se výsledky vyhledávání stránkují po 10. Ideální je, když váš nástroj prochází výsledky stejným způsobem.

Sledujte trendy, ne denní výkyvy

Měření pozic ve výsledcích vyhledávání je poměrně dobrý způsob měření výsledků optimalizaci pro vyhledávače, pokud víte jeho nedostatky a kombinujete ho s dalšími způsoby měření úspěšnosti. Z vlastní zkušenosti nedoporučuji kontrolovat pozice každý den, protože vaše stránka se průběžně pohybuje nahoru a dolů a je zbytečné si lámat hlavu či naopak jásat s každým dalším krátkodobým výkyvem. Nejlepší je pozorovat dlouhodobější trendy a až z nich vyvozovat závěry. Právě proto je důležité ukládat si historická data pro pozdější analýzu.

Pokud máte tip na další nástroje pro měření pozic ve výsledcích vyhledávání, budu rád, pokud je uveřejníte v komentářích.

Autorem článku je Josef Ŕezníček.

Článek 5 programů na měření pozic ve výsledcích vyhledávání vašeho webu byl publikován 7. listopadu 2013 v 05.00 v rubrice Programy, Internet a Návody. Autorem článku je Josef Řezníček. Pro diskusi slouží komentáře (3).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...