Optimalizace On Page faktorů - SEO - díl 2.

Tagy:  SEO, vyhledávače, optimalizace, web, fulltext, katalogy, seznam, google

Sponzorované odkazy

Články v sérii

  1. Charakteristika a vývoj internetových vyhledávačů - SEO - díl 1.
  2. Optimalizace On Page faktorů - SEO - díl 2.
  3. Optimalizace Off Page faktorů a podvodné techniky - SEO - díl 3.
  4. Analýza výsledků optimalizace pro vyhledávače - SEO - díl 4.
  5. Praktické řešení optimalizace webu - SEO - díl 5.
Optimalizace On Page faktorů - SEO - díl 2.

Mezi On Page faktory patří vše, co je obsaženo na daném webu, tj. URL, obsah, struktura a kód webu. Pokud web nemá dobře vyladěné On Page faktory, tak v některých případech strácí optimalizace Off Page faktorů větší význam.

Výběr klíčových slov

Správný výběr klíčových slov je velmi důležitý. Je dobré vybrat slova, která jsou často hledaná, mají nízkou konkurenci a mají vysoký konverzní poměr. Tyto vlastnosti si ale často protiřečí, a tak se musíme spokojit s kompromisem. Často je lepší vybrat méně hledaná slova, která mají nižší konkurenci ve výsledcích vyhledávání, protože optimalizace na taková slova je mnohem jednodušší, než optimalizace na vysoce konkurenční klíčová slova. Pro návrh klíčových slov můžeme použít různé pomocné nástroje.

Seznam statistiky

Seznam našeptávač se zobrazí při zadání části slova do vyhledávacího pole vyhledávače www.seznam.cz. Vypíše hledané fráze řazené sestupně dle hledanosti, které začínají na výraz zadaný do vyhledávacího pole. Dříve našeptávač ukazoval ještě orientační počty hledání daných frází za den, ale tato funkce je již vypnuta. V našeptávači jsou sice pomocí CSS skryta čísla, která mohou zdánlivě připomínat čísla počtu hledání, ale není tomu tak.

Dušan Janovský:
„Ta čísla už dávno nejsou počet hledání za minulý týden. Nyní už je to pouze nějaké bezrozměrné číslo, podle kterého se našeptávačky řadí, vypočítávané složitěji z různých věcí. A právě to, že to číslo nevyjadřuje žádnou reálnou hodnotu, je jedním z hlavních důvodů, proč jsou čísla skryta.“

Pomocí našeptávače tedy můžeme snadno zjistit, jaké hledané fráze na Seznamu lidé často vyhledávají a které fráze jsou vyhledávané více.

Pro počet hledání jednotlivých frází můžeme použít na Seznamu statistiky hledaného dotazu. Odkaz na tyto statistiky je umístěn v SERP daného klíčového slova vlevo dole. V těchto statistikách můžeme sledovat vývoj hledanosti přesné shody daného klíčového slova. Pokud vidíme rostoucí tendenci hledanosti určitého klíčového slova, je pro nás toto klíčové slovo přínosnější. Je zde totiž předpoklad, že v budoucnosti přinese více návštěv, než by nyní mohlo.

Na konci statistik jsou v tabulce vypsány nejhledanější fráze s počty hledání, které obsahují dané klíčové slovo. Jednotlivá slova ve víceslovných frázích jsou však bohužel seřazena dle abecedy. Podle mého odhadu např. lidé více hledají „java hry“, než „hry java“.

Zjištění konkurenceschop­nosti klíčových slov

Konkurenceschopnost dané fráze zjistíme částečně podle počtu výsledků vyhledávání ve vyhledávači. Na hodně konkurenční slova se objeví velké množství výsledků vyhledávání. Konkurenceschopnost dané fráze zjistíme také pomocí rychlého rozboru webů, jež se umístily na prvních deseti pozicích v SERP. Bude nás zajímat rank a umístění klíčových slov na landing page daných webů. Rank zjistíme např. pomocí Seznam lištičky a Google toolbaru.

Pokud mají stránky na prvních deseti pozicích v SERP dobře umístěná klíčová slova a mají rank vyšší než naše cílová stránka, pak předběhnutí těchto stránek nebude snadné a pravděpodobně bude třeba účinněji rozvinout linkbuilding. Pokud víme, že nemáme dostatečný rozpočet na nákup kvalitních zpětných odkazů, a nebo pokud tyto odkazy nejsme schopni jiným způsobem sehnat, bude lepší vybrat si méně konkurenční klíčová slova.

Metadata

Meta description by měl obsahovat krátký popis obsahu na dané stránce, na každé stránce by měl být jedinečný. Může se zobrazit v SERP místo textu, který se nachází poblíž hledaných slov.

Titulek stránky

Nejvyšší váhu z On Page faktorů má titulek stránky (tag title). Stává se, že nepoučení webmasteři nevyplní titulek a připravují se tak o velkou spoustu relevance. Pro stránky bez titulku se bere jako nouzové řešení popisek z katalogu seznamu, což není ideální. Titulek by měl být na každé stránce webu jedinečný a měl by vystihovat obsah, který se na dané stránce nachází. Titulek tvoří nadpisy jednotlivých webů v SERP a kromě váhy obsahu titulku pro vyhledávače tak má ještě velký vliv na míru prokliku ze SERP. Na konci titulku je dobré uvést za pomlčku i název webu – buduje se tak povědomí o značce.

Příklad správného titulku, který obsahuje klíčové slovo, je jasný, jednoduchý a srozumitelný:

Obnovení hesla na ICQ – SWMag.cz

html elementy a sémantika

Sémanticky správný kód je ten, který dodržuje správný význam elementů na webu. Obsah na webové stránce by měl být správně strukturován, nadpisy mají být správně tvořeny elementy h1 – h6, nikoliv jen pomocí kaskádových stylů. Tučné zvýraznění písma je třeba provést pomocí elementu strong, kurzíva pomocí em.

U obrázků je důležité vyplnit alternativní text. Alternativní text má vyjadřovat to, co je na obrázku zobrazeno, je důležitý pro vyhledávače a pro osoby zrakově postižené. Kromě určité menší váhy v běžném fulltextu se tento atribut dost projevuje při vyhledávání obrázků na http://www.obrazky.cz a http://images.google.cz.

Hustota klíčových slov

Klíčová slova by se měla vyskytovat v textu stránky v míře větší než žádné a menší než nadměrné. Výskyt klíčových slov v textu by měl být přirozený a neměl by být na úkor dobré čitelnosti textu. Optimální hustota výskytu těchto slov v textu stránky není přesně stanovena. Doporučuji řídit se rozumným odhadem, několikrát klíčové slovo či frázi v textu hezky použít a nepřehánět to. Nadměrný výskyt klíčových slov v textu stránky může mít totiž negativní dopad na výsledky v SERP.

Odkazování uvnitř webu

Správné prolinkování webu umožňuje robotům projít webem až do nejnižších úrovní. Je důležité mít přehlednou navigaci webu. Není vhodné používat odkazy typu „zde“ apod., protože cílová stránka má ve vyhledávači plusové body na frázi obsaženou v anchor textu odkazu.

URL

Klíčové slovo v URL má na Seznamu určitou váhu, v Google nejspíše žádnou váhu nemá. Pokud se slova v URL shodují s hledanou frází, tak jsou v SERP zvýrazněna tučně a zvyšují tak míru prokliku. Klíčové slovo obsažené přímo v názvu domény má vyšší váhu než klíčové slovo v URL, které se nachází za doménovým jménem. Jednotlivá slova se v URL oddělují pomocí pomlčky.

Vyhledávače mají raději statické URL, snadněji je indexují, zaindexují jich více a rychleji. Pokud je web tvořen dynamicky, je dobré převést dynamické URL na statické pomocí techniky mod_rewrite pro webserver Apache nebo ISAPI rewrite pro Windows IIS. Statické URL se také lépe pamatují, lépe se diktují do telefonu nebo píšou na papír (např. URL adresy v tištěných médiích).

Negativní vlivy

Duplicitní URL

Každá webová stránka by měla být dostupná jen pod jednou přesnou URL adresou. Pokud je nějaká webová stránka dostupná pod více URL adresami, je dobré přesměrovat všechny duplicitní URL adresy a domény na hlavní adresu. Duplicitní adresy jen zbytečně rozdělují rank. Vyhledávače se snaží duplicitní adresy ze svého indexu vymazávat.

Časté změny URL

Není dobré často měnit URL adresy, protože vyhledávačům nějakou dobu trvá, než předá rank staré verze adresy na novou (rank se předá jen v případě přesměrování pomocí 301 či 302). Změna URL adresy tedy může znamenat pokles návštěv z vyhledávačů na nějakou dobu. Pokud se změna URL provede, je důležité staré URL adresy přesměrovat pomocí „301 redirect“ na nové URL adresy.

Web tvořený pomocí Flash

Vyhledávače nedokážou indexovat weby vytvořené pomocí Flash, a proto je použití této technologie nevhodné pro tvorbu webů.

JavaScript menu

Vyhledávače neumí zaindexovat JavaScript. V případě použití JavaScriptu na tvorbu webového menu je třeba takovéto menu ošetřit tak, aby vyhledávače neměli problém s jeho indexací. Všechny JavaScriptové kódy je dobré umístit do externího souboru.

robots.txt

Soubor robots.txt je umístěn v kořenovém adresáři webu, jeho název musí být napsán malými písmeny. Informuje roboty, co mohou indexovat a co mají zakázáno. Lze zakázat indexování určitých adresářů třeba jen vybraným robotům. Oficiální pravidla pro tvorbu souboru robots.txt jsou uvedena na webu http://www.robotstxt.org.

Článek Optimalizace On Page faktorů - SEO - díl 2. byl publikován 1. prosince 2008 v 06.00 v rubrice Technologie. Autorem článku je Marek Maťovka. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...