Praktické řešení optimalizace webu - SEO - díl 5.

Tagy:  SEO, vyhledávače, optimalizace, web, fulltext, katalogy, seznam, google

Sponzorované odkazy

Články v sérii

 1. Charakteristika a vývoj internetových vyhledávačů - SEO - díl 1.
 2. Optimalizace On Page faktorů - SEO - díl 2.
 3. Optimalizace Off Page faktorů a podvodné techniky - SEO - díl 3.
 4. Analýza výsledků optimalizace pro vyhledávače - SEO - díl 4.
 5. Praktické řešení optimalizace webu - SEO - díl 5.
Praktické řešení optimalizace webu - SEO - díl 5.

Magazín www.swmag.cz (ISSN 1802–856X) byl spuštěn ve zkušebním provozu 12. 7. 2007 a do ostrého provozu přešel dne 1. 11. 2007. Web běží na komerčním redakčním systému Mag & Blue Build, na který jsem si zakoupil licenci. Redakční systém jsem si nechal upravit přesně podle svých požadavků, které měly za následek doladění On page faktorů. Cílem optimalizace pro vyhledávače je v tomto případě získat vysokou relevantní návštěvnost.

On page faktory

Web je vyladěn tak, aby obsahoval klíčová slova na správných místech v optimální míře. Veškeré elementy na webu jsou použity sémanticky.

Titulek

V názvu článku se vždy vyskytuje klíčové slovo, na které máme zájem umístit se dobře ve vyhledávači. Titulek jednotlivých článků je vždy unikátní a je ve tvaru:

Název článku – SWMag.cz

Díky tomuto tvaru titulku je zajištěno, že hledané klíčové slovo obsažené v názvu článku se započítá do hodnocení titulku. Klíčové slovo v titulku je zvýrazněno, což má vliv na zvýšenou míru prokliku ze SERP.

Na obrázku můžeme pozorovat zvýraznění klíčového slova „gmail.com“ v titulku, textu a URL. Díky dobré optimalizaci se web www.swmag.cz umístil při hledání v Seznamu na toto klíčové slovo na prvním místě.

Nadpisy

Nadpisy byly vytvořeny sémanticky pomocí elementů h1 – h6. Díky použití sémantických elementů na nadpisy mají klíčová slova v nadpisu vyšší váhu, než klíčová slova v běžném textu. Pokud by byly nadpisy zvýrazněny jen pomocí CSS, vyhledávač by to považoval za běžný text. V hlavním nadpisu je vždy automaticky obsažen název článku, další texty článků jsou potom strukturovány pomocí sémantických podnadpisů.

Zvýraznění klíčových slov v článku

Veškerá klíčová slova v článcích jsou tučně sémanticky zvýrazněna pomocí elementu . Pokud je klíčové slovo v textu sémanticky správně zvýrazněno, má o něco vyšší váhu pro vyhledávač než klíčové slovo v běžném textu nijak nezvýrazněné.

URL

V URL je vždy obsaženo klíčové slovo (název článku), což má určitou váhu pro vyhledávač Seznam. Klíčové slovo v URL je v SERP zvýrazněno tučně, což vede ke zvýšené míře prokliku. URL adresa je z dynamické přepsána na statickou a proto vyhledávače snadněji zaindexují na webu více stránek.

Obrázky

U všech obrázků v článcích je vyplněn alternativní text. Pokud je v alternativním textu uvedeno klíčové slovo, započítává se také do hodnocení on page faktorů na webu vyhledávačem. Alternativní text u obrázků také usnadňuje zrakově postiženým lidem čtení článků na webu.

Struktura vnitřních odkazů

Články jsou jednoduše přístupné pomocí webového menu, které je přístupné pro vyhledávače. Odkazy na jednotlivé články jsou zhotoveny tak, aby byl v anchor textu odkazu obsažen název článku. Klíčové slovo obsažené v anchor textu odkazu totiž zvyšuje hodnocení cílové stránky u vyhledávačů na toto klíčové slovo. Na deset nejčtenějších článků je odkazováno přímo z titulní strany, která má nejvyšší rank. Aby se nové články rychle dostaly do vyhledávače na dobré pozice, je na ně odkazováno přímo z titulní strany a za koncem každého článku.

Off page faktory

Aby budování zpětných odkazů vypadalo co nejvíce přirozeně, snažím se, aby v magazínu byl kvalitní a aktuální obsah, na který budou lidé sami rádi odkazovat. Obsah píše kvalifikovaný tým redaktorů, jejichž články prochází gramatickou, stylistickou, odbornou a typografickou kontrolou.

Odkazy z vlastních webů

Při budování zpětných odkazů jsem začal postupným přidáváním zpětných odkazů na své weby. Odkazy jsem umístil vždy do nějaké horní pozice, která je z hlediska SEO výhodnější.

Koupené odkazy

Zaplatil jsem si nějaké PR články na zajímavých webech. Odkazy v článcích vypadají naprosto přirozeně a proto je mám nejraději. Občas kupuji na zajímavých webech další zpětné odkazy.

Registrace do katalogů

Web jsem nechal zaregistrovat do všech českých funkčních katalogů. U jednotlivých katalogů jsem nechal střídat titulek a popis, aby všechny odkazy z katalogů pro vyhledávač nevypadaly stejně.

Výsledky optimalizace

Za relativně krátkou dobu 8 měsíců (pozn.: psáno v květnu 2008) získal web www.swmag.cz velké množství návštěv z vyhledávačů. V následující tabulce můžete porovnat hodnoty webu po optimalizaci pro vyhledávače. Nejdůležitější hodnoty v tabulce jsou počty návštěv z vyhledávačů, které jsou cílem optimalizace webu.


hodnoty ke dni 4.4.2008 (více je lépe)

 1. počet zaindexovaných stránek, zjištěno příkazem site:swmag.cz v jednotlivých vyhledávačích
  1. počet zpětných odkazů, zjištěno příkazem link:swmag.cz v jednotlivých vyhledávačích
  2. Srank, Google Toolbar Page Rank, Jyxo Rank, zjištěno na http://rank.isecure.cz/
  3. počet návštěv z jednotlivých vyhledávačů za březen 2008, zjištěno v Google Analytics

Nejvíce návštěv přichází z vyhledávače Seznam.cz, protože jej používá v České republice nejvíce lidí, optimalizace pro Seznam se také více povedla. Google více preferuje starší zavedené weby, takže větší počet příchozích návštěvníků z vyhledávače Google je očekáván v budoucnu. Větší počet zaindexovaných stránek v Google je proto, že robot Google je výkonnější. Jyxo v České republice už moc lidí nepoužívá, a proto je dobré spíše jen na zjištění počtu zpětných odkazů.

Trend počtu návštěv z vyhledávačů

Následující graf znázorňuje rostoucí tendenci počtu návštěv webu www.swmag.cz z vyhledávačů. Díky tomuto vývoji lze předpokládat, že počty návštěv z vyhledávačů budou v budoucnu pravděpodobně ještě vyšší. Z grafu je vidět, že návštěvy z vyhledávačů jsou kolísavé.

hodnoty za říjen 2007 až březen 2008
zdroj: Google Analytics → Traffic Sources → Search Engines

Je jisté, že získané hodnoty jsou díky optimalizaci?

Algoritmy vyhledávačů jsou utajované, a proto nikdy zcela jisté, jaké faktory ovlivňují výsledky vyhledávání. Všechny okolnosti však nasvědčují tomu, že dobré výsledky ve vyhledávačích jsou právě díky optimalizaci. Z informací získaných od vývojáře Seznam fulltextu Štěpána Škroba je zcela jasné, že dobře optimalizované On page faktory a kvalitní zpětné odkazy jsou velmi důležité pro dobré výsledky ve vyhledávačích. Magazín se umísťuje na prvních pozicích i na vysoce konkurenční fráze a to by bez optimalizace pravděpodobně nebylo možné.

Závěr

V dnešní době jsou internet a vyhledávače hodně používány, moderní technologie se rozšiřují rychlým tempem, a přesto se najde mnoho webů, které jsou nepřístupné pro vyhledávače a často i pro uživatele. Návštěvníci vyhledávačů tímto přicházejí o relevanci ve vyhledávání a provozovatelé webů zase přicházejí o návštěvníky, a tím i o potencionální zákazníky. Je to škoda, každý webmaster by proto měl dělat weby přístupné pro vyhledávače i uživatele a dodržovat sémantická pravidla.

Tento seriál článků o optimalizaci vás seznámil s fungováním vyhledávačů a teorií optimalizace pro vyhledávače tak, že po přečtení článků by jste měli být schopni provést optimalizaci svého webu a získat tím potřebné návštěvníky z vyhledávačů. Poslední část je věnována názornému příkladu, na kterém je předvedeno, jak postupovat při optimalizaci webu pro vyhledávače. Optimalizace webu přinesla velké množství relevantních návštěv z vyhledávačů, což považuji za velmi dobrý výsledek praktického příkladu.

Článek Praktické řešení optimalizace webu - SEO - díl 5. byl publikován 22. prosince 2008 v 06.00 v rubrice Technologie. Autorem článku je Marek Maťovka. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...