SEO strategie není jen o optimalizaci webu

SEO strategie není jen o optimalizaci webu

Jak jistě víte, optimalizace pro vyhledávače, neboli SEO je nejdůležitějším marketingovým nástrojem nástrojem pro jakékoliv webové stránky v síti a podporu kteréhokoliv podnikání. Pokud se vaše webové stránky se neobjevují s dostatečnou frekvencí v SERPu (výsledcích vyhledávání) Google nebo Seznamu, najít nové zákazníky, kteří vyhledávají právě vaše služby, nebude vůbec jednoduché. Avšak vyhledávací systémy nejsou tím jediným zdrojem nových zákazníků a návštěv vašich webových stránek – mimo ně existují i jiné zdroje, např. sociální sítě, ale jedno pravidlo je jisté – váš web se musí vždy zobrazit v relevantních výsledcích.

Neopomíjejte onpage faktory

Onpage faktory patří ke koncepci optimalizace ve vyhledávačích. Jsou to faktory, které jsou bezprostředně spojené s obsahem stránek, jejich kódem a jejich umístěním v rámci celého webu. Celkově, onpage faktory se dělí na několik základních kategorií, přičemž musíme zohledňovat především sémantické jádro webu (sémantika se nepoužívá jako lingvistický pojem), jako např. správné umístění HTML-kódu a jejich příslušným významem (kódy pro označení základního nápisu, zvýrazňování textu na stránce, apod.).Vyhledávač pak následně rozeznává, které přesně části webu jsou důležité a čeho přesně se tento web týká. Jejich správná analýza a následná oprava může napomoci budoucí optimalizaci ve velkém.

Tvorba plánu obsahového marketingu

Život bez plánování – život bez cíle . Toto je pravidlo, jímž se řídí právě obsahový marketing a tvůrci, kteří se snaží pomoci SEO optimalizaci a posílit značku nejen ve vyhledávačích, ale především u zákazníků, dostat ji do povědomí tak, aby byla důvěryhodná a silná. V tomto případě jsou prodávajícími faktory síla značky a ochota klientů věnovat své právě jí a nikomu jinému. Obsahový marketing k tomu přispívá především tím, že napomáhá vytvořit takový obsah, který je pro zákazníky prospěšný a užitečný, v důsledku čehož se zvyšuje nejen významnost a důležitost vaší značky nebo firmy, ale také stupňuje i důvěra lidí, k nimž se váš obsah dostane a jimž může, ve své podstatě, pomoci. Nezapomínejte na to, že plán musí být rozvržen mezi určité aktivity – tedy musíte si určit, na co konkrétně se chcete zaměřovat – na jakou sociální síť nebo médium, co konkrétně a jak tam chcete umísťovat, jaké prostředky se na to chystáte vynaložit. Určitě si stanovte časový horizont: content marketing je aktivita, která je, jak se říká, během na dlouhou trať. Řím se také nepostavil během jediného dne, proto už od počátku musíte položit velmi kvalitní základy.

Publikace obsahu a jeho propagace

Jakmile budete mít hotový obsah, musíte ho umísťovat tam, odkud podle vás přijde co největší počet návštěvníků (tzv. traffic). Ke zjištění a kontrole těchto umístění (portálů, sítí, jiných míst) vám určitě pomohou SEO aktivity, které důsledně prověří a vyhodnotí, zda je konkrétní portál vhodný k umístění vašeho obsahu.

Díky SEO nástrojům lze zjistit, zda konkrétní portál není “zakázán” Googlem nebo Seznamem (jinými slovy – není na černé listině kvůli různým sankcím), jaký z něj může být potenciální procento konverzí díky jeho analýze, a na jakou cílovou skupinu návštěvníků je zaměřen (příkladem může posloužit portál pro lékaře, který je určen jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost).

Po tomto vyhodnocení nasleduje práce linkbuildera, který vytváří síť odkazů, vedoucí na váš obsah a následně i na váš web. Jeho úloha je v tomto případě naprosto nezastupitelná, protože i velmi hezký a hodnotný obsah se dá prodat “špatně”, proto je třeba dbát na to, aby se při umísťování odkazu na váš užitečný obsah postupovalo co nejvíce profesionálně (jinými slovy – aby vydržel co nejdéle a přiváděl návštěvnost i dlouho po jeho umístění).

Závěrem bychom mohli říct, že SEO skutečně není jen o optimalizaci a “protlačování” stránky na první pozici ve vyhledávači. Je především o budování značky, posílení důvěry klientů stávajících a budoucích, přičemž se k tomu používá kombinace reklamy a vstřícného a otevřeného pro-zákaznicky orientovaného servisu. V tomto případě filantropie nikdy neškodí, ba spíš prospívá.

Článek SEO strategie není jen o optimalizaci webu byl publikován 27. ledna 2017 v 00.15 v rubrice PR články. Autorem článku je Inzerce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...