TeamSpeak vs. Ventrilo

Tagy:  ts2, teamspeak, ventrilo

Sponzorované odkazy

TeamSpeak vs. Ventrilo

ChtÄ›li byste se pÃ…™i hraní her s pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡teli domlouvat na taktice? Nebo si jen chcete pokecat? Pojďme se podívat na 2 programy, které by rozhodnÄ› nemÄ›ly chybÄ›t ve výbavÄ› správného multiplayerového hráče. Stačí vám jen mikrofon, reproduktory/sluchát­ka a samozÃ…™ejmÄ› pÃ…™ipojení k internetu.

TEAMSPEAK

Prvním z programÃ…¯ je Teamspeak. Jak jiÃ…¾ název napovídá, jedná se o jakýsi týmový pokec – a o to tu pÃ…™eci jde. Tento program je zdarma ke staÃ…¾ení, tudíž jeho dostupnost je výborná. Po spuÃ…¡tÄ›ní si musíte nejprve nastavit určité parametry:

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

Nastavení

V nastavení se nacházejí 3 poloÃ…¾ky:

Sound Input/Output settings – zde si nastavíte vaÃ…¡i aktivaci hlasu, buď pomocí zvuku (Voice activation) nebo pomocí klávesy (Push to talk) Key settings – nastavuje rÃ…¯zné kombinace kláves (vÄ›tÃ…¡inou toto nastavení nepouÃ…¾ijete a v klidu se bez nÄ›j obejdete) Options – zde si nastavujete prvky jako ovladače zvuku, kvalitu zvuku apod.

PÃ…™ipojení

PÃ…™ipojení lze provést dvÄ›ma zpÃ…¯soby. V záloÃ…¾ce Connection máte 2 nabídky: Connect a Quick connect. Pomocí první nabídky si pomocí filtru nastavíte dostupné ts servery na internetu. Pomocí druhé nebídky Quick connect se pÃ…™ipojíte pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo na vámi poÃ…¾adovaný server. VÄ›tÃ…¡inou vyuÃ…¾ijete právÄ› tuto moÃ…¾nost, jelikoÃ…¾ se budete s pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡teli scházet na pÃ…™edem daných serverech, ke kterým budete znát adresu. Po kliknutí na nabídku Quick connect se vám otevÃ…™e nové okno, kde musíte vyplnit adresu serveru (Server address) včetnÄ› portu, napÃ…™. XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX a váš nick (jméno či pÃ…™ezdívka). Ostatní poloÃ…¾ky mÃ…¯Ã…¾ete nechat prázdné a potvrdit pomocí tlačítka Connect.

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

Výběr místnosti

Zde se vám ukáže nÄ›kolik místností vytvoÃ…™ených na serveru. PÃ…™i pÃ…™ihlášení vás to „zaparkuje“ na veÃ…™ejný kanál, kam pÃ…™ijdou vÃ…¡ichni po spuÃ…¡tÄ›ní. Po kliknutí na určitou místnost se vám v pravé části zobrazí její informace, jako kvalita zvuku, IP adresa a dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ informace doplnÄ›né lidmi, kteÃ…™ÃƒƒÃ‚­ místnost vytvoÃ…™ili (napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad url klanu apod.). Pokud se vám Ã…¾ÃƒÃ‚¡dná místnost nelíbí, mÃ…¯Ã…¾ete si pomocí záloÃ…¾ky Channels a poloÃ…¾ky Create Channels, vytvoÃ…™it vlastní místnost. Zde si nastavíte info o vaÃ…¡ÃƒÃ‚­ nové místnosti, dáte si napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad heslo, určíte kvalitu zvuku a dáte potvrdit. Nyní vám jiÃ…¾ nebrání nic v komunikaci s pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡teli pÃ…™i MP hrách ale i mimo nÄ›. Tsko lze zcela bezpečnÄ› vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­t napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad jako náhradu za ostatní komunikační programy (napÃ…™. Skype, který více zatěÃ…¾uje počítač).

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ funkce

Pomocí záloÃ…¾ky Recording a poloÃ…¾ky Start či Stop recording mÃ…¯Ã…¾ete nahrávat vaÃ…¡e rozhovory s pÃ…™ÃƒƒÃ‚¡teli. Pomocí záloÃ…¾ky Players (v pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ›, Ã…¾e jste moderátor místnosti) mÃ…¯Ã…¾ete napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad nevhodné návÃ…¡tÄ›vníky kicknout (vyhodit). Pomocí záloÃ…¾ky Self si mÃ…¯Ã…¾ete vypnout mikrofon či jen reproduktory/sluchát­ka atd. V chatu mÃ…¯Ã…¾ete psát ostatním návÃ…¡tÄ›vníkÃ…¯m místnosti.

VENTRILO

DalÃ…¡ÃƒÃ‚­m velmi hojnÄ› pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vaným programem ke komunikaci je Ventrilo. Je také zdarma ke staÃ…¾ení. PÃ…™i spuÃ…¡tÄ›ní bude opÄ›t nutné nastavit si určité parametry:

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

Nastavení

V poloÃ…¾ce nastavení (setup) máme k dispozici nÄ›kolik záloÃ…¾ek. My si popíšeme nejhlavnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ z nich – první dvÄ› Voice a Events.

V poloÃ…¾ce Voice si nastavíme obdobnÄ› jako u TSka zpÃ…¯sob zachytávání hlasu (automaticky, pomocí klávesy) a pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padnÄ› určíme pomocí které klávesy bude hlas aktivován. Zde bych upozornil na první nevýhodu oproti TSku – vámi určená klávesa bude po dobu zapnutého Ventrila nefunkční, tzn. Ã…¾e ji nebudete moci pouÃ…¾ÃƒÃ‚­t na nic jiného, neÃ…¾ na aktivaci hlasu (napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad klávesa T – pokud budete mít puÃ…¡tÄ›né Ventrilo a budete psát nÄ›jaký text, klávesa T vám nebude fungovat). Dále si v této poloÃ…¾ce nastavíte hlasitost záznamu a pÃ…™ehrávání a pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padné ovladače na vstupu a výstupu.

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

Ve druhé poloÃ…¾ce – Events – si mÃ…¯Ã…¾ete nastavit rÃ…¯zné druhy zvukových efektÃ…¯. Doporučuji vÃ…¡e deaktivovat.

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

PÃ…™ipojení

Na hlavní stránce programu máme 2 dÃ…¯leÃ…¾itá políčka:

User name – zde si vyplníte vaÃ…¡e jméno či pÃ…™ezdívku stejnÄ› jako v pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› TSka Server – zde zadáte IP adresu serveru a pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padné heslo Po vyplnÄ›ní tÄ›chto dvou políček mÃ…¯Ã…¾ete stisknout tlačítko Connect

TeamSpeak vs. Ventrilo (https://www.swmag.cz)

Výběr místnosti

VýbÄ›r mísností je podobný jako u TSka, tedy vÄ›tvený jako napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad v PrÃ…¯zkuníkovi ve Windows. Zde ovÃ…¡em jiÃ…¾ nemáte tolik moÃ…¾ností jako v TSku. Novou místnost mÃ…¯Ã…¾e vyrobit človÄ›k, který má práva (heslo), tudíž obyčejný smrtelník se musí spokojit s místnostmi jiÃ…¾ vytvoÃ…™enými. To je ovÃ…¡em nÄ›kdy problém, jelikoÃ…¾ absence zaheslování pÃ…™inášÃ­ riziko, Ã…¾e vaÃ…¡e rozhovory nebudou nikdy bezpečné a pro cizí uÃ…¡i neslyÃ…¡né.

DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ funkce

Ventrilo rozhodnÄ› nemÃ…¯Ã…¾e nabídnout to co TSko. Je zde napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad absence nahrávání. MÃ…¯Ã…¾ete si vypnout stejnÄ› jako v TSku určité zvukové komponenty, či si pÃ…™idat za jméno určitý komentář. MÃ…¯Ã…¾ete si zapnout chat, ovÃ…¡em i zde je zrada oproti TSku – pokud si chat nezapne nikdo dalÃ…¡ÃƒÃ‚­, vaÃ…¡e zprávy jednoduÃ…¡e vyÃ…¡umíâ€Ã‚¦

Shrnutí

Na závÄ›r bych shrnul výhody a nevýhody obou programÃ…¯. Začneme u TSka. Zde nevidím prakticky Ã…¾ÃƒÃ‚¡dnou chybu a navíc má mnoho funkcí navíc. U Ventrila bude jiÃ…¾ hodnocení pÃ…™ÃƒƒÃ‚­snÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­. Absence nÄ›kterých funkcí, časté nechtÄ›né odhlaÃ…¡ování, Ã…¡patnÄ› Ã…™eÃ…¡ený chat a nervy drásající absence klávesy pÃ…™i pouÃ…¾ití na aktivaci hlasu jinde neÃ…¾ ve Ventrilu. V této bitvÄ› vyhrává Teamspeak a to na plné ÄÃƒƒÃ‚¡Ã…™e.

Myslím, Ã…¾e si kaÃ…¾dý udÄ›lá obrázek o tÄ›chto komunikačních programech a rozhodne se pro ten nejlepÃ…¡ÃƒÃ‚­Ã¢€Ã‚¦Ã‚ :)

TeamSpeak 2 ke staÃ…¾ení zde:
TeamSpeak 2 download

Ventrilo ke staÃ…¾ení zde:
Ventrilo download

Sponzorované odkazy:

Článek TeamSpeak vs. Ventrilo byl publikován 1. prosince 2007 v 12.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Pavel Kohout. Pro diskusi slouží komentáře (8).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!