Skype - co přináší nová verze oblíbeného komunikačního programu?

Tagy:  skype, skype ke stažení zdarma, skype download, skype 4, volání zdarma, zdarma volej, telefonování, telefon, internetový telefon, skype

Sponzorované odkazy

Skype - co přináší nová verze oblíbeného komunikačního programu?

Skype je asi netÃ…™eba pÃ…™edstavovat. Drtivá vÄ›tÃ…¡ina čtenářÃ…¯ určitÄ› jiÃ…¾ tento výborný VOIP komunikační program zná. Cílem tohoto článku není tedy popisovat funkce Skypu, ale hlavnÄ› ukázat co pÃ…™inesla nová verze tohoto oblíbeného komunikačního programu a zda se vÃ…¯bec vyplatí Skype aktualizovat.

Skype telefony, webkamery, sluchátka

Skype v prÃ…¯bÄ›hu časuâ€Ã‚¦

Na počátku vývoje Skypu stáli jeho dva autoÃ…™i – Niklas Zennström a Janus Friis. Oba nebyli v oboru pc aplikací Ã…¾ÃƒÃ‚¡dní nováčci, neboÃ…Â¥ uÃ…¾ za sebou mÄ›li projekt Kazaa (výmÄ›ná P2P síť, nyní ne moc populární, ale to nesouvisí s naÃ…¡ÃƒÃ‚­m tématem). Roku 2002 pÃ…™iÃ…¡el výrazný impuls ve vývoji Skypu a to v podobÄ› investice od Draper Investment Company. Po necelém roce spatÃ…™ila svÄ›tlo svÄ›ta první veÃ…™ejná verze programu Skype. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­m dÃ…¯leÃ…¾itým vylepÃ…¡ením bylo zavedení video telefonie a to moÃ…¾ná také z ÄÃƒƒÃ‚¡sti pÃ…™ispÄ›lo k tomu, Ã…¾e v srpnu roku 2006 pÃ…™esáhl počet registrovaných uÃ…¾ivatelÃ…¯ Skypu 100 milionÃ…¯. V následujících létech proÃ…¡el Skype asi nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­m vývojem – byla vydána i verze 2.0 pro Mac, která se potom začala vydávat jako samozÃ…™ejmost s kaÃ…¾dou verzí (akorát s Äasovou prodlevou), pÃ…™ibylo i velké mnoÃ…¾ství funkcí mezi něÃ…¾ patÃ…™ila i napÃ…™.: funkce Send Money, která umoÃ…¾Ã…ˆovala posílat peníze mezi uÃ…¾ivateli pomocí internetové peněÃ…¾enky PayPal a to pÃ…™ÃƒƒÃ‚­mo z prostÃ…™edí Skypu.

Počáteční obavy se nenaplnilyâ€Ã‚¦

Vzhled Skypu se zmÄ›nil, ale naÃ…¡tÄ›stí ne na úkor uÃ…¾ivatelské pÃ…™ÃƒƒÃ‚­vÄ›tivostiâ€Ã‚¦

Vzhled Skypu se zmÄ›nil, ale naÃ…¡tÄ›stí ne na úkor uÃ…¾ivatelské pÃ…™ÃƒƒÃ‚­vÄ›tivostiâ€Ã‚¦

Po staÃ…¾ení nové verze jsem s obavami spustil nový Skype. S obavami proto, Ã…¾e nemám dobré zkuÃ…¡enosti s upgradem instant messangeru (byl jsem zastáncem ICQ 5.1 a nakonec mÄ› vývojáři pÃ…™inutili upgradovat na 6ku, která uÃ…¾ pro mÄ› nebyla zdaleka tak praktická). V pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÄ› Skypu se vÃ…¡ak Ã…¾ÃƒÃ‚¡dné nepÃ…™ÃƒƒÃ‚­jemné pÃ…™ekvapení naÃ…¡tÄ›stí nekonalo. Program zÃ…¯stal pÃ…™ehledný a pÃ…™itom vypadal lépe. TvÃ…¯rci programu se bohudík v aktualizacích nesnaÃ…¾ÃƒÃ‚­ o nÄ›jaké pÃ…™evratné grafické zmÄ›ny, které by sice vypadli hezky a modernÄ›, ale jejich praktická hodnota by se blížila bodu mrazu, ale snaÃ…¾ÃƒÃ‚­ se o pÃ…™idání nebo úpravu funkcí, které zpÃ…™ÃƒƒÃ‚­jemní práci s programem a zvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ moÃ…¾nosti jeho vyuÃ…¾ití.

Co je tedy nového?

Vzhled programu se zmÄ›nil, a musím Ã…™ÃƒƒÃ‚­ci, Ã…¾e k lepÃ…¡ÃƒÃ‚­mu. OsobnÄ› mi nový vzhled trochu pÃ…™ipomíná Windows Vista. NaÃ…¡tÄ›stí pouze designem, protoÃ…¾e se jednoznačnÄ› zlepÃ…¡ila praktičnost aplikace. Konverzace, kontakty, vyhledávání nových kontaktÃ…¯, totiÃ…¾ nyní běÃ…¾ÃƒÃ‚­ pouze v jednom oknÄ› a jednoduÃ…¡e se mezi nimi dá pÃ…™epínat. Pokud vÃ…¡ak patÃ…™ÃƒƒÃ‚­te mezi ty, kterým více vyhovuje systém jednotlivých oken s konverzacemi, tak se nemusíte bát, autoÃ…™i na vás nezapomnÄ›li. Díky tlačítku Úsporné zobrazení, které se nachází vedle tlačítka minimalizovat na horní liÃ…¡tÄ›, se prostÃ…™edí programu pÃ…™epne do klasického zobrazení.

DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ významnou zmÄ›nou je vylepÃ…¡ení kvality hovorÃ…¯. Nové buildy navíc pÃ…™inesly i zlepÃ…¡ení video hovorÃ…¯. Ty sou podle tvÃ…¯rcÃ…¯ programu „vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­, lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ a více osobnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­Ã¢€œ a skutečnÄ› je tomu tak – video hovory nyní mají vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ rozmÄ›r a lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ kvalitu, coÃ…¾ rozhodnÄ› není na Ã…¡kodu. Po tÄ›chto vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ch a viditelnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch zmÄ›nách pÃ…™icházejí na Ã…™adu ty menÃ…¡ÃƒÃ‚­, ménÄ› viditelné avÃ…¡ak neménÄ› dÃ…¯leÃ…¾ité zmÄ›ny. Mezi nÄ› patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad moÃ…¾nost pokračovat v dÃ…™ÃƒƒÃ‚­ve započatých konverzacích nebo jednoduÃ…¡ÃƒÃ‚­ a rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­ zahajování konverzací (pomocí novÄ› pÃ…™idaných tlačítek). Nový Skype je také více pÃ…™ÃƒƒÃ‚­vÄ›tivý pro starÃ…¡ÃƒÃ‚­ nebo slabozraké uÃ…¾ivatele, neboÃ…Â¥ ikony a vÃ…¯bec celé uÃ…¾ivatelské prostÃ…™edí jsou vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ neÃ…¾ v minulé verzi.

Video hovory mají nyní lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ kvalitu a vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ rozmÄ›ryâ€Ã‚¦

Video hovory mají nyní lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ kvalitu a vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ rozmÄ›ryâ€Ã‚¦

PÃ…™eplácanost? Dnes naÃ…¡tÄ›stí neâ€Ã‚¦

Pokud vám nový systém nevyhovuje mÃ…¯Ã…¾ete pÃ…™epnout do klasického zobrazení v oknechâ€Ã‚¦

Pokud vám nový systém nevyhovuje mÃ…¯Ã…¾ete pÃ…™epnout do klasického zobrazení v oknechâ€Ã‚¦

Jak uÃ…¾ jsem psal výše, moje prvotní obavy se naÃ…¡tÄ›stí nepotvrdili. Nová verze Skypu i se vÃ…¡emi novými buildy mÄ› určitÄ› nezklamala. Jednoduché ovládání, nové funkce, lepÃ…¡ÃƒÃ‚­ kvalita hovorÃ…¯, to je nový Skype. UrčitÄ› tedy doporučuji aktualizovat, pokud jste to jeÃ…¡tÄ› nestihli. Zbývá jen doufat, Ã…¾e se vývojáři budou drÃ…¾et nastaveného konceptu, a Ã…¾e se dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ aktualizace nezvrhnou v honbu ze co nejlepÃ…¡ÃƒÃ‚­m designem, na úkor praktičnosti.

Skype ke staÃ…¾ení zdarma

Sponzorované odkazy:

Článek Skype - co přináší nová verze oblíbeného komunikačního programu? byl publikován 13. června 2009 v 05.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Jindřich Pevný. Pro diskusi slouží komentáře (4).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!