Jak Apple změnil svět

Tagy:  Steve Jobs, Apple, co vymyslel Apple, Apple a jeho historie, Apple a jeho produkty, iPhone 5, iPod, iPhone, první dotykový telefon

Sponzorované odkazy

Jak Apple změnil svět

DneÃ…¡ní článek je sonda do útrob jedné z nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ch a neznámÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch společností dneÃ…¡ní doby. Podíváme se, jak Apple zmÄ›nil celé odvÄ›tví počítačového, hudebního i telefonního prÃ…¯myslu. Neopomeneme ani úlohu velikána Steva Jobse a zprávy poslední doby.

Začátky

Jen těÃ…¾ko věÃ…™it, Ã…¾e tak obrovská firma jako je Apple, byla zaloÃ…¾ena v obyčejné garáži roku 1976 Stevem Jobsem, Stevem Wozniakem a Ronaldem Geraldem Wayenem. Hlavním mozkem vývoje byl Wozniak, zatímco Jobs se staral o shánÄ›ní součástek a nekompromisní obchod. A tahle spolupráce zafungovala, o produkty Applu začal být zájem a firma se tak pomalu ale jistÄ› rozrÃ…¯stala.

Steve Jobs

NejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ osobností celé značky byl bezpochyby právÄ› Steve Jobs. SpoluzaloÃ…¾il firmu a Ã…™ÃƒƒÃ‚­dil ji i po vÄ›tÃ…¡inu její existence. Jeho sloÃ…¾itá osobnost, která se vyznačovala zarážející upÃ…™ÃƒƒÃ‚­mností, neuvěÃ…™itelnou tvrdohlavostí a posedlostí dokonalostí, dostal firmu do nebeských výšin. PÃ…™esto byl jednoho dne zbaven své funkce. S Applem to Ã…¡lo ale následnÄ› rychle z kopce a Jobs byl nakonec povolán zpátky. Ten jí naÃ…¡tÄ›stí dokázal zachránit a postavit ji na nohy. Osobnost Steva Jobse byla ale zároveÃ…ˆ prokletím. NapÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad jeho posedlost bezchybným designem stála firmu Ã…™adu neúspÄ›chÃ…¯. TÃ…™eba kdyÃ…¾ jednou trval na nastÃ…™ÃƒƒÃ‚­kaní barvou vÃ…¡ech strojÃ…¯ továrny, jen aby vÃ…¡e vypadalo esteticky lépe. To stálo firmu dost penÄ›z, ale pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m kvÃ…¯li tomu stroje dÄ›laly občas chyby. StejnÄ› tak trval na úhledném seÃ…™azení vÃ…¡ech součástek, včetnÄ› barev uvnitÃ…™ stroje, pÃ…™estoÃ…¾e zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení Applu vlastnÄ› neÃ…¡ly laikem vÃ…¯bec rozebrat (aÃ…¾ na úplnÄ› první výrobky, které byly vlastnÄ› stavebnice).

Steve Jobs

Steve Jobs

Filozofie Applu

Apple se v Äele s Jobsem vÃ…¾dy snaÃ…¾il být jedničkou ve vývoji a vytvářet co nejdokonalejÃ…¡ÃƒÃ‚­ produkty( i za cenu trojnásobné ceny). NapÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad pÃ…™i vývoji designu prvního iPhonu existovaly desítky aÃ…¾ stovky verzí, neÃ…¾ byl Steve Jobs konečnÄ› spokojen s jeho finální podobou. NÄ›kteÃ…™ÃƒƒÃ‚­ spolupracovníci se vyjádÃ…™ili, Ã…¾e mezi nÄ›kolika posledními verzemi nevidÄ›li uÃ…¾ vÃ…¯bec Ã…¾ÃƒÃ‚¡dný rozdíl. Apple se také pokaÃ…¾dé snaÃ…¾il o naprostou jednoduchost. Jejich výrobek by mÄ›lo intuitivnÄ› ovládat i dítÄ›, které poprvé vzalo telefon do rukou.

Zatímco vÄ›tÃ…¡ina společností doby mÄ›la logicky rozdÄ›lené sekce a týmy dle jejich úkolu, Steve Jobs vÃ…¾dy trval na nepÃ…™etrÃ…¾ité spolupráci vÃ…¡ech oddÄ›lení. PoÃ…™ÃƒƒÃ‚¡daly se pravidelné porady a také budovy byly navrhnuty a postaveny tak, aby se v ní lidi prostÄ› museli potkávat se vÃ…¡emi.

iPhone 5

iPhone 5

Apple jako inovátor

Apple jako první pÃ…™iÃ…¡el s mnohými produkty, které ostatní firmy dále uÃ…¾ jen kopírovaly (viz. dneÃ…¡ní soudní spory o patenty). NejdÃ…™ÃƒƒÃ‚­v pÃ…™iÃ…¡el s myÃ…¡ÃƒÃ‚­, kterou ačkoliv nevymyslel, koupil malou firmu, která ji vytvoÃ…™ila. NáslednÄ› pak myÃ…¡ pÃ…™edstavil celému svÄ›tu a okamÃ…¾itÄ› jí začal vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­vat k ovládání osobního počítače.

V začátcích chytrých telefonÃ…¯, kdy k ovládání slouÃ…¾ilo buď velký počet tlačítek (často vÃ…¡echna písmena abecedy) nebo stylus (malá vysouvací tuÃ…¾ka), pÃ…™iÃ…¡el Apple s nápadem, pouÃ…¾ÃƒÃ‚­t k ovládání lidské prsty. Následovalo pÃ…™edstavení prvního iPhonu, který takovou technologií samozÃ…™ejmÄ› disponoval.

KdyÃ…¾ v dobÄ› nelegálního Ã…¡ÃƒÃ‚­Ã…™ení hudby trpÄ›l celý hudební prÃ…¯mysl ohromnými ztrátami, byl to právÄ› Apple, kdo vytvoÃ…™il skutečnÄ› fungující online obchod s digitálními distribucemi písní. PÃ…™estoÃ…¾e se zdálo být nemoÃ…¾né vyjednat moÃ…¾nost online prodeje se vÃ…¡emi vlastníky autorských práv a k tomu vÃ…¡emu rychle vytvoÃ…™it software, skrze který vÃ…¡e fungovalo, Apple to znovu dokázal a iTunes slavil obrovský úspÄ›ch. To podstatným zpÃ…¯sobem pozvedlo celý hudební prÃ…¯mysl. Apple v hudbÄ› bodoval také díky Ã…¡ikovnému kapesnímu pÃ…™ehrávači – iPodu, který se objevil s revolučním ovládacím tlačítkem.

MacBook Pro

MacBook Pro

Dle posledních zpráv

Apple ale jiÃ…¾ nÄ›jakou dobu nepÃ…™iÃ…¡el s Å¾ÃƒÃ‚¡dnou skutečnou novinkou. S něčím, s ÄÃƒƒÃ‚­m by znovu udÄ›lal díru do svÄ›ta. Naopak Apple vyrábí pouze dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ produkty jiÃ…¾ zajetých Ã…™ad a na pultech se nám tak objevují nové iPhony, iPody, Macy a tak dále. Steve Wozniak se nedávno dokonce nechal slyÃ…¡et, Ã…¾e je Microsoft oproti Applu v současné dobÄ› mnohem více inovativní. JistÄ› mÄ›l na mysli nové prostÃ…™edí Metro (které se uÃ…¾ oficiálnÄ› vlastnÄ› metro nejmenuje). To nicménÄ› zaplavilo jak mobilní telefony, tak dotykové zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení i počítače.

Závěrem

Apple je bezesporu jednou z nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ch společností, co kdy existovala. Jak jsme se zmínili, značný dopad mÄ›la na mnohé vÄ›tve a nyní se zdá být značkou luxusu, kvality, ale bohuÃ…¾el také vysoké ceny. Jak to s firmou ale dopadne po nedávné smrti Steva Jobse a kdy Apple zase konečnÄ› pÃ…™ijde s něčím novým?

Sponzorované odkazy:

Článek Jak Apple změnil svět byl publikován 3. prosince 2012 v 05.00 v rubrice Internet a Technologie. Autorem článku je Daniel Hlas. Pro diskusi slouží komentáře (4).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!