Bezpečná hesla - Tipy a triky pro tvorbu kvalitních hesel

Sponzorované odkazy

Bezpečná hesla - Tipy a triky pro tvorbu kvalitních hesel

Jak správně zvolit přístupové heslo k e-mailu, či internetovému bankovnictví? Pojďme se podívat na jednotlivé úrovně hesel a jejich využití.

Jak je tomu již v našem světě zvykem, většina převratných a dodnes používaných samozřejmostí vznikla v období válek. Jinak tomu není ani u využitelnosti hesel jako takových. První historické údaje o původu hesla, jakožto ověření identity, pochází z armády a sloužilo k rozlišení vlastních a nepřátelských bojovníků. Tak je tomu ostatně dodnes a v naprosté tmě Vám často nezbývá, než ověřit totožnost jednotlivce, právě pomocí hesla. Přestože kdysi Vás za špatně vyřčené heslo jednoduše odstřelili, dnes tato událost neprobíhá takto dramaticky, od skutečné podstaty jsme se však úplně nevzdálili. Dřív jste to měli prostě rychleji za sebou, zatímco dnes Vám zkušení hackeři dokáží znepříjemňovat život po dlouhá léta, či Vám jej dokonce ukrást. To nejmenší co Vás v dnešním světě plném technologií může potkat je krádež citlivých informací a dat, či nabourání internetového bankovnictví. V nejhorším případě přijdete o celou identitu, takže jakoby jste prakticky neexistovali. Jak se tedy těmto případným problémům a nepříjemnostem vyvarovat?

passwordpassword

Úrovně hesel

Jistě se Vám již při tvorbě účtů stalo, že se u vyplňování přístupového hesla, objevila, jeho barevně znázorněná bezpečnost. Většinou je tato bezpečnost tříděna do několika úrovní od „velmi slabé“, povětšinou prezentována červenou barvou, jež by měla přirozeně vzbudit zaujetí a pocit, že s heslem je něco v nepořádku, až po „velmi silné“ – zelené, a tak z hlediska internetového jazyku bezpečné. Ti z Vás, kteří hesla tvoří pravidelně již jistě zpozorovali, co je příčinou změny zbarvení. Ano, je to počet znaků a jejich variace. Čím víc tedy přidáte do hesla druhů znaků, tím bude samozřejmě bezpečnější. Za velmi slabé heslo je tedy považován jednoslovný název, například „Adélka“, zatímco velmi silné heslo by vypadalo zřejmě nějak takhle: A!3b56yX8@z. Tím, že jsme do hesla přidali číslice a jiné znaky, spolu s kombinací velkých a malých písmen, značně stěžujeme přístupnost daného účtu z třetí strany.

Mnozí z Vás jistě namítnou, že takové heslo je nemožné si zapamatovat, a je přeci nesmysl zadávat heslo, které sám nebudu schopen vyplnit. S tím samozřejmě souhlasím, a pro ty, kterým dělá problém paměť a neexistuje mnemotechnická pomůcka, díky níž si složitý soubor znaků lze zapamatovat, doporučím snáze volitelnou možnost, s minimálně podobným efektem zabezpečení. Finta spočívá v tzv. internetovém jazyku Leet, jež je ve zkratce nahrazování písmen jinými, podobnými znaky, například místo A vyplníme 4, místo O číslici 0 atp.. Na místo primitivního hesla „Adélka“ tak dostaneme např. „4[)3Lk@“ s tím, že bývá zvykem, ať už kvůli prodloužení počtu znaků, či celkovému zabezpečení, přidat za znaky i některá navazující čísla.

POZOR!

Snažte se volit slova, která nemají nic společného s Vaší osobou.

Jak poznat relevantnost jednotlivých portálů

Nejzásadnějším aspektem při tvorbě hesla je portál, či server, na kterém si účet zakládáte. Je velmi podstatné sledovat své účty a vědět, kde si je vůbec tvoříte. V žádném případě nezadávejte stejné heslo pro všechny své účty. Pro maximální zabezpečení je potřeba volit servery, které jsou pro Vás důležité a jejichž ztráta by mohla zapříčinit šíření citlivých dat a informací o Vaší osobě.

Jak jsme zmínili výše, to nejcennější co lze prostřednictvím internetu ztratit, je vlastní identita. Z této premisy je tedy logické, že tím největším zabezpečením by měly projít vaše e-maily a sociální sítě jako je Facebook, či Twitter. E-mail je již zaběhnutá, novodobá forma komunikace a především identity. Nejenže se tak po jeho odcizení vystavujete nebezpečí, že za Vás bude komunikovat třetí strana, ale heslo k e-mailu může být bez problémů změněno a tím také přístup ke všem účtům odkazujícím na něj, včetně zmíněných sociálních sítí. Právě ty jsou pro zloděje identit klíčové k absolutnímu vydávání se za Vaší osobu.

Nejčastější chybou při tvorbě e-mailu je odpověď na kontrolní otázku při ztrátě hesla. Díky špatně volené odpovědi přicházejí o účty svých e-mailových schránek desítky lidí denně.

NIKDY!

Nezadávejte odpověď na kontrolní otázku podle pravdy! Stejně tak by odpověď neměla mít nic společného s Vaší osobou, pakliže existuje, byť jen jediný člověk ve Vašem okolí, který by odpověď mohl znát.

Přihlašovací údajePřihlašovací údaje

Na druhém místě z hlediska zabezpečení jsou bezesporu bankovní účty. Internetové bankovnictví bývá nejčastějším terčem útoků hackerů a to hlavně díky odstrašujícímu zájmu tuzemských bankovních sektorů. Pakliže přijdete o svůj bankovní účet, Vaše banka situaci pravděpodobně vyřeší, materiální újma však může jít do nepředstavitelných rozměrů a vše, na co jste tak pracně dřeli, připadne třetí straně. Z tohoto důvodu přikládejte, při zadávání hesla na pobočce banky, velký důraz jeho formě.

Na závěr jsou tu méně podstatné servery a účty, jejichž ztrátou neriskujete ztrátu citlivých informací a dat o Vaší osobě. Pro tyto případy lze volit jednotné heslo, avšak pořád platí, že s diferencí od ostatních, podstatných účtů.

Závěrem

Článek nemá působit jako návod, nýbrž rada a základní souhrn informací z oblasti tvorby hesel. Jestliže jste o dané problematice a rizicích spojených s online působením dosud nevěděli, doufám, že se Vaše obzory značně rozšířily a tvorba hesel, jakožto ochrana vlastní identity je Vám nyní o poznání bližší.

Článek Bezpečná hesla - Tipy a triky pro tvorbu kvalitních hesel byl publikován 16. března 2015 v 05.00 v rubrice Internet. Autorem článku je Šimon Wlosok. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...