Laserové technologie k nezastavení

Laserové technologie k nezastavení

Možná to mnoho z vás neví, ale slovo laser je vlastně akronymem pro anglickou zkratku „zesilování světla stimulovanou emisí záření“, tedy Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Aby laser mohl začít fungovat a existovat, musela se nejdříve objevit a zkoumat věda, která jeho funkci umožňuje, tedy kvantová mechanika a termodynamika.

Trocha historie


Jako u mnoha dalších objevů, také laser poprvé teoreticky představuje Albert Einstein, a to v roce 1917. První laser se objevil v USA v 60. letech, avšak první skutečně funkční laser využívající CO2 byl vynalezen indickým fyzikem C. Kumar N. Patelem. Jeho práce byla dále doplněna fyziky Nikolajem Basovem a Alexandrem Prochorovem, kteří spolu s vynálezcem masteru, Charlesem Townesem, získali Nobelovu cenu.

Jak to celé funguje?

Laser potřebuje několik částí, aby mohl správně fungovat. Těmi jsou aktivní prostředí (například plyn nebo polovodič), rezonátor (optická dutina se zrcadly) a zdroj energie (tím je například výbojka). Další zásadou jsou fotony, které posléze reagují s elektrony. Odváděná energie opět podléhá mnoha fyzikálním pravidlům. Ve své podstatě můžeme říci, že laser závisí na výše zmíněných částech a dále na odvodu energie. Laser v 60. letech byl i přes svou složitost vyspělou pomůckou, jeho vývoj však ani zdaleka neustává.

Využití laseru

Od doby vynalezení laserové technologie se jí dostalo do desítek oborů. Pomalu se z vědecké oblasti, kde fungují například v oblasti spektroskopie (vlastnosti spektra), pro dálkový průzkum Země, ale také v rámci seismologie nebo geologie, a mnoha dalších funkcí pro prokázání nových teorií. Jak to, tak u člověka bývá, své využití pro laserovou technologii našly také armády, které z laseru vytvořili zbraň (tzv. zbraň se směřovanou energií), ale laser dnes již zcela běžně funguje také v oblasti komerčního sektoru. Lasery jsou využívány nejen v zábavném a uměleckém průmyslu, například na koncertech nebo v rámci 3D skenování, ale také například při výrobě ze dřeva, papírů i kovů. Jeho velmi důležité zastoupení je také v medicíně, a poté zejména v optice. Dnes jsou nedílnou součástí našich moderních životů. A přesto jsou lasery prakticky na začátku svých možností, které jsou dále zkoumány vědci po celé planetě. Podívejme se nyní na některé z nových technologií, které nás čekají v nejbližších letech.

Budoucnost laserové technologie

Laserové technologie mohou být neustále vylepšovány a jejich využití se objevuje ve stále více oborech. Vylepšení laserů znamená také prohlubování znalostí staré technologie a její přizpůsobení na fyziku a kvantovou mechaniku, která je nám v současné době známá. Podívejme se nyní na spektrum možností, která mohou funkce laserů vylepšit do budoucnosti a jak jich bude moci využít robot technologie.

Jedním z nejčastějších témat co do technologií jsou v současné době nejvíce probírána jsou samořízená motorová vozidla, zejména pro prognózu jejich globálního nasazení do roku 2020. Nejnovějším vylepšením funkcí a bezpečnosti těchto vozidel je právě využití laseru. Dle vědců by bylo možné laser využít pro skenování objektů (stabilních i v pohybu), které se nacházejí v zatáčce, nebo v prostoru, který okupant vozu v daném momentu nevidí. Systém by využíval metod, jakých využívá laser Lidar, využíván pro potřeby archeologie. Na tuto technologii si však ještě chvíli počkáme, skenování skrze zdi je zatím velmi subjektivním pojmem, a to zejména kvůli časovým rozdílům daným také samotnou stavbou.

Tak jako tomu bylo v dřívějších dobách, také dnes laser velmi zásadně ovlivňuje studium pro potřeby fyziky a vesmíru. Jednou z nových možností je využívání laserové technologie pro zkoumání molekul. Největším zádrhelem je druh světla, které lasery mohou emitovat. Vědci si však hrají s myšlenkou využít parametrické oscilátory, které dovolují paprsek přeměnit na vlnu. V takovém případě by již vědci byly schopni studovat chování molekul, které je zcela zásadní k pochopení hned několika fyzikálních teorií, a hlavně funkcí vesmíru.

Dalším polem výzkumu, kromě zbraní, je také medicína. Laserová ablace je druhem lékařského zákroku, který je prováděn právě laserovou technologií. Výzkum v této oblasti se zaměřuje na její vylepšení pro využití laserové technologie k odstranění nádorů. Boj proti rakovinám se zdá jako nekončící. Vědci proto zkoumají metody laserových technologií, které by tento boj ulehčili, včetně provádění jinak rizikových operací využitím laseru, a tedy bez zásahu do lidského těla.

Toto je pouhých pár příkladů představujících laserové technologie, jejichž vývoj je dnes již nezastavitelný, a který je jak pozitivní, tak negativní.

Článek Laserové technologie k nezastavení byl publikován 27. dubna 2018 v 18.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Inzerce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...