The KMPlayer - všestranný multimediální přehrávač

Tagy:  kmplayer, km player, player, přehrávání, soubory, přehraj, přehrávače, multimédia, hudba

Sponzorované odkazy

The KMPlayer - všestranný multimediální přehrávač

Aplikací k pÃ…™ehrávání zvukových souborÃ…¯, ale pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m video souborÃ…¯, je nespočet. My se vÃ…¡ak v dneÃ…¡ní recenzi zaměÃ…™ÃƒƒÃ‚­me pouze na jeden, na The KMPlayer. ProtoÃ…¾e právÄ› on je nadÄ›jným kandidátem na nejuniverzálnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ho pÃ…™ehrávače pro vaÃ…¡e PC. Jsou to pouze prázdná slova nebo marketingový slogan? To vÃ…¡e si povíme právÄ› zde, na následujících Ã…™ÃƒƒÃ‚¡dcích.

NÄ›co málo informací â€Ã‚¦

NeÃ…¾ se zde pustíte do horlivého a nadÃ…¡eného čtení, musíme si objasnit název pÃ…™ehrávače „The KMPlayer“, resp. jeho anglický určitý člen „The“. Tento člen zde musí být, protoÃ…¾e „KMPlayer“ je název pÃ…™ehrávače Konqueror Media Player, coÃ…¾ je jiný program určený pro KDE (desktopové prostÃ…™edí Linuxu). Proto budeme pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat jeho oficiální název: „The KMPlayer“.

The KMPlayer je tedy korejský multimediální pÃ…™ehrávač určený pro operační systémy díly Microsoft. Za jeho zrod povaÃ…¾ujeme aplikaci WaSaVi naprogramované v jazyce Delphi, která spatÃ…™ila svÄ›tlo monitorÃ…¯ 3. dubna 2002. Od té doby docházelo k mnoha zmÄ›nám a úpravám, aby se vám současný The KMPlayer mohl ukázat v celé své síle a kráse. Podporován je OS Windows 98 aÃ…¾ Windows 7!

Je libo instalaci? Ã…½ÃƒÃ‚¡dný problém

VÃ…¡estranný pÃ…™ehrávač s jednoduchou instalací? The KMPlayer jde vzorem. Zde bych také určitÄ› chtÄ›l pÃ…™ičíst kladné body za celkovou velikost instalačního balíčku, pouhých cca 14 MB. NÄ›komu se to mÃ…¯Ã…¾e zdát pÃ…™ÃƒƒÃ‚­liÃ…¡ na „obyčejnou multimediální aplikaci“, ale já si dovoluji tvrdit, Ã…¾e je to jeÃ…¡tÄ› pomÄ›rnÄ› málo na to, co vÃ…¡echno umí. Pro začátek si tedy musíme tento „dlouhý“ instalátor stáhnout, nejlépe z odkazu na konci tohoto článku. Ihned po spuÃ…¡tÄ›ní instalace by nÄ›koho mohla odradit moÃ…¾nost výbÄ›ru pouze ze dvou jazykÃ…¯: angličtina a korejÃ…¡tina. Zde tudíž existuje asi jen jedno jediné východisko, vybrat angličtinu (english) a pokračovat. Po asi dvou instalačních tabulkách se na vás otevÃ…™e okno nastavení komponentÃ…¯ programu. Zde vysoce doporučuji zatrhnout první čtyÃ…™i poloÃ…¾ky (první je pevnÄ› zatrÃ…¾ena), jak je vidÄ›t na obrázku. Touto volbou si zajistíme, Ã…¾e nainstalujeme spolu se samotným pÃ…™ehrávačem i veÃ…¡keré audio/video kodeky potÃ…™ebné pro pÃ…™ehrání snad vÃ…¡ech běÃ…¾nÄ› pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vaných formátÃ…¯ multimedií. Ostatní komponenty nejsou potÃ…™ebné.

instalace komponentÃ…¯

instalace komponentÃ…¯

Po odsouhlasení a samotném nahrání dat se v rámci instalace objeví jeÃ…¡tÄ› okno se zatrÃ…¾eným souhlasem s instalací PandoraTV Ask liÃ…¡ty. Tuto liÃ…¡to doporučuji neinstalovat (odtrhnout zatrÃ…¾ené), protoÃ…¾e reprezentuje pouze jednoduchý, Ã…¡patnÄ› pouÃ…¾itelný vyhledávač a moÃ…¾né Ã…¡ÃƒÃ‚­Ã…™ení spamÃ…¯, virÃ…¯!

PandoraTV Ask liÃ…¡ta

PandoraTV Ask liÃ…¡ta

Poté jiÃ…¾ dokončíme instalaci naprosto obvyklým zpÃ…¯sobem.

The KMPlayer a jeho nastavení/moÃ…¾nosti

Ihned po jeho spuÃ…¡tÄ›ní se dostáváme do klasického okna pÃ…™ehrávače. Na první pohled zde vidíme veÃ…¡keré funkce, které jsou pro takovýto pÃ…™ehrávač nezbytné a nic sloÃ…¾itého. U kvalitního programu se ale nespokojíme pouze s „klasikou“, ale musí obsahovat mnohem víc. A právÄ› toto „víc“ nalezneme pod seznamem funkcí, který vyvoláme klepnutím pravým „myÃ…¡ÃƒÃ‚­tkem“ kdekoliv v oknÄ› programu.

menu pÃ…™ehrávače

menu pÃ…™ehrávače

Zde jiÃ…¾ nalezneme veÃ…¡keré funkce programu, které jsou nám k dispozici, ale my se nejprve podíváme na globální nastavení The KMPlayeru. Toto nastavení nalezneme v kategorii MoÃ…¾nosti – PÃ…™edvolby (mÃ…¯Ã…¾eme také pouÃ…¾ÃƒÃ‚­t klávesu F2). Zde se objeví pro nÄ›koho moÃ…¾ná aÃ…¾ „zdrcující“ seznam vÃ…¡ech moÃ…¾ný funkcí a moÃ…¾ností, které zde lze zmÄ›nit. NaÃ…¡tÄ›stí pro nás je vÃ…¡e pÃ…™eloÃ…¾eno do naÃ…¡eho mateÃ…™ského jazyka a základní nastavení je jiÃ…¾ provedeno, takÃ…¾e netÃ…™eba cokoliv nastavovat.

MoÃ…¾ná bych se akorát podíval do pÃ…™edposlední kategorie s názvem Asociace/Sejmutí, kde si nastavíme, pro jaké multimediální soubory bude náš pÃ…™ehrávač ten vyvolený. V této poloÃ…¾ce si jednoduÃ…¡e mÃ…¯Ã…¾eme určit celé skupiny formátÃ…¯ (Video, Audio, Obrázky, Playlisty atd.), které chceme tímto korejským počinem otevírat, nebo v záloÃ…¾ce Asociace ručnÄ› definovat nabízené formáty.

nastavení asociací

nastavení asociací

Samotné pÃ…™ehrávání

Pokud máme nastavenou asociaci (pro korektní nastavení nÄ›kdy potÃ…™eba restartovat OS), mÄ›ly by se soubory pomocí The KMPlayeru spouÃ…¡tÄ›t obyčejným otevÃ…™ením souboru. Pokud tak není, je potÃ…™eba zopakovat nastavení asociace, restartovat po nastavení.

BÄ›hem pÃ…™ehrávání mÃ…¯Ã…¾eme otevÃ…™ÃƒƒÃ‚­t menu nastavení naprosto shodnÄ›, jako bychom nic nepÃ…™ehrávali, pravým tlačítkem myÃ…¡i. ZmÄ›ny budou provedeny s okamÃ…¾itým účinkem.

pÃ…™ehrávání filmu

pÃ…™ehrávání filmu

Zhodnocení aneb nejlepÃ…¡ÃƒÃ‚­ multimediální pÃ…™ehrávač?

Sousloví „nejlepÃ…¡ÃƒÃ‚­ multimediální pÃ…™ehrávač“ jsem zde pouÃ…¾il naprosto zámÄ›rnÄ›, protoÃ…¾e The KMPlayer patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ mezi Ã…¡pičku ve svém oboru. Navíc mu velmi zdárnÄ› pomáhá i jeho distribuce, je totiÃ…¾ freeware! Pro shrnutí bych zde jasnÄ› uvedl jeho relativní jednoduchost, rychlost, malé nároky na počítačové vybavení, práci s titulky, velké moÃ…¾nosti nastavení pro zkuÃ…¡eného uÃ…¾ivatele, a v neposlední Ã…™adÄ› také podpora mnoha druhÃ…¯ formátÃ…¯. A pokud zde mluvím o hodnÄ› druzích formátÃ…¯, se kterými si pÃ…™ehrávač tyká, myslím tím opravdu hodnÄ›. Jen málokdy se človÄ›k setká s formátem hudby či videa, se kterým by si The KMPlayer neporadil. KromÄ› základní formátÃ…¯ MPEG, WMV, AVI apod. zvládá totiÃ…¾ formáty RealMedia (RM, RMV â€Ã‚¦), formáty GP3 (mobilní zaÃ…™ÃƒƒÃ‚­zení), formáty hudby (MP3, WAV, WMA atd.) a v té dlouhé Ã…™adÄ› dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ch formátÃ…¯ i nedokončené/ne­dotaÃ…¾ené soubory!

Díky vÃ…¡em tÄ›mto vlastnostem se z The KMPlayera stává naprosto Ã…¡pičkový a pro nÄ›koho uÃ…¾ i nepostradatelný pomocník, který by nemÄ›l chybÄ›t v počítači Ã…¾ÃƒÃ‚¡dného uÃ…¾ivatele.

The KMPlayer si stáhněte zde:
The KMPlayer download

Sponzorované odkazy:

Článek The KMPlayer - všestranný multimediální přehrávač byl publikován 29. listopadu 2009 v 06.00 v rubrice Návody. Autorem článku je . Pro diskusi slouží komentáře (5).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!