Srovnání výkonu internetových prohlížečů

Tagy:  internet explorer, mozilla firefox, opera, google chrome, safari, internetové prohlížeče, test rychlosti internetových prohlížečů

Sponzorované odkazy

Srovnání výkonu internetových prohlížečů

MoÃ…¾ná jste si uÃ…¾ nÄ›kdy vÃ…¡imli, Ã…¾e pÃ…™i pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vání jiného prohlížeče se vám zdálo načítání internetových stránek o nÄ›co sviÃ…¾nÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ či pomalejÃ…¡ÃƒÃ‚­ neÃ…¾ obvykle. Ã…½e by to bylo výkyvy rychlosti internetového pÃ…™ipojení je jedna z moÃ…¾ností, avÃ…¡ak v drtivé vÄ›tÃ…¡inÄ› pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÃ…¯ za to mÃ…¯Ã…¾e sám internetový prohlížeč.

Jak je to moÃ…¾né? PÃ…™edstavte si, Ã…¾e internetové stránky k vám domÃ…¯ nepÃ…™icházejí uÃ…¾ v podobÄ›, jak je vidíte, ale jen jako tok dat, respektive jako smÄ›sice kódu webových programovacích jazykÃ…¯, které následnÄ› prohlížeč musí zpracovat a vykreslit. V dneÃ…¡ní dobÄ› je trendy pohyblivý dynamický obsah webových stránek. UrčitÄ› více o Äem mluvím, rÃ…¯zné rozbalovací seznamy, menu, mÄ›nící se obrázky, ale i napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad sloÃ…¾itÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ webové prostÃ…™edí jako napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad emailová schránka (napÃ…™. GMail), aj. O zobrazení vÃ…¡ech tÄ›chto dnes uÃ…¾ neodmyslitelných součástí internetových stránek se ve valné vÄ›tÃ…¡inÄ› pÃ…™ÃƒƒÃ‚­padÃ…¯ stará JavaScript. PrávÄ› jeho zpracování má na starost výhradnÄ› internetový prohlížeč, záleÃ…¾ÃƒÃ‚­ tedy právÄ› na výkonu internetového prohlížeče, jak rychle dokáže vykreslit (zobrazit) poÃ…¾adovanou internetovou stránku.

Podoba webových stránek za posledních pár let velmi změnila.

Podoba webových stránek za posledních pár let velmi změnila.

S vydáním dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ generačnÄ› nové verze kaÃ…¾dého internetového prohlížeče se mimo seznamu nových funkcí dovíme i jak je nová verze bezpečnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­, pÃ…™ehlednÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ a rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­. Prvním dvÄ›ma vlastnostem prohlížeče se vÄ›novat nebudeme, nás zajímá právÄ› ta rychlost. MoÃ…¾ností jak otestovat výkon prohlížeče moc není. Existuje nÄ›kolik internetových benchmarkÃ…¯ a to je asi tak vÃ…¡echno, nepočítáme-li subjektivní porovnávání rychlosti zobrazení stránky. Pro náš dneÃ…¡ní test jsem vybral čtyÃ…™i benchmarky – Peacekeeper, Sunspider, Dromaeo a V8 Benchmark. KaÃ…¾dý z benchmarkÃ…¯ testuje rÃ…¯zné druhy skriptÃ…¯ JavaScriptu, kterých je opravdu mnoho, tudíž se podrobnÄ› analýzou jednotlivých benchmarkÃ…¯ zabývat nebudu. Pokud máte o podrobnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ informace pÃ…™eci jenom zájem, najdete je na stránkách jednotlivých benchmarkÃ…¯.

PÃ…™ehled benchmarkÃ…¯

PÃ…™ehled benchmarkÃ…¯

Na výkon prohlížeče má vliv nÄ›kolik faktorÃ…¯. Jednak výkon vaÃ…¡eho počítače a jednak druh a stav vaÃ…¡eho operačního systému. DneÃ…¡ní testování bylo provedeno na následující sestavÄ›:

 • Procesor: Intel Core2Quad Q6600 @ 3,6Ghz
 • RAM: 4GB DDR2 800MHz CL4
 • Pevný disk: WD Green edition 500GB
 • Grafická karta: ATI Radeon HD 4870 1GB
 • Operační systém: Windows XP Professional SP3 – x86

Na pevném disku byl nainstalován pouze čistý operační systém Windows XP SP3 včetnÄ› vÃ…¡ech dostupných aktualizací. Pro testování byly pouÃ…¾ity poslední verze následujících internetových prohlížečÃ…¯:

 • Mozilla Firefox 3.5.7
 • Internet Explorer 8.0
 • Opera 10.10
 • Google Chrome 3.0.195.38
 • Safari 4.0.4

Peacekeeper

Benchmark od velmi známé společnosti Futuremark, jenÃ…¾ má na svÄ›domí počítačové benchmarky jako napÃ…™ÃƒƒÃ‚­klad 3DMark. Výhodou tohoto benchmarku je, Ã…¾e mÃ…¯Ã…¾ete za sebou testovat více internetových prohlížečÃ…¯ najednou, výsledky testu se vám následnÄ› seÃ…™adí pÄ›knÄ› do grafÃ…¯. Po skončení testu si mÃ…¯Ã…¾ete srovnat vaÃ…¡e výsledky s prÃ…¯mÄ›rnými výsledky od jiných uÃ…¾ivatelÃ…¯. Nutno jeÃ…¡tÄ› podotknout, Ã…¾e tento test je velmi ovlivnÄ›n výkonem vaÃ…¡eho počítače, a to zejména výkonem procesoru.

Výsledky testu v benchmarku Peacekeeper

Výsledky testu v benchmarku Peacekeeper

Na plné čáře zde vítÄ›zí prohlížeče Google Chrome a Safari zejména proto, protoÃ…¾e jsou postaveny na stejném jádÃ…™e Webkit. Zato Internet Explorer skončil na posledním místÄ› a na svého nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ho konkurenta Mozillu Firefox ztrácí více jak polovinu.

Sunspider

StaÃ…™ičký avÃ…¡ak stále oblíbený benchmark, který na rozdíl od nÄ›kterých netrvá tak dlouhou dobu.

Výsledky testu v benchmarku Sunspider

Výsledky testu v benchmarku Sunspider

I v tomto testu končí Internet Explorer na posledním místÄ›. PÃ…™ekvapením je jistÄ› i opera, která si oproti pÃ…™edchozímu testu značnÄ› pohorÃ…¡ila. Nejlépe jsou na tom pak opÄ›t oba prohlížeče Chrome i Safari.

Dromaeo

Velmi zajímavý benchmark skládající se z mnoha testÃ…¯, které mÃ…¯Ã…¾ete spouÃ…¡tÄ›t samostatnÄ›. Pro test byla spuÃ…¡tÄ›na doporučená sada testÃ…¯. PÃ…™ed spuÃ…¡tÄ›ním tohoto testu si mÃ…¯Ã…¾ete v klidu postavit na kávu, jelikoÃ…¾ trvání doporučené sady testÃ…¯ trvá okolo čtvrt hodiny.

Výsledky testu v benchmarku Dromaeo

Výsledky testu v benchmarku Dromaeo

BohuÃ…¾el, v tomto benchmarku se nepodaÃ…™ilo otestovat prohlížeč Internet Explorer 8. NejdÃ…™ÃƒƒÃ‚­ve jsem myslel, Ã…¾e chyba je na mé stranÄ›, vÃ…¡ak následnÄ› jsem na internetu naÃ…¡el, Ã…¾e tento problém je na stranÄ› IE 8. Jak mÃ…¯Ã…¾ete vidÄ›t, i opÄ›t vítÄ›zí na plné čáře oba prohlížeče Chrome i Safari.

V8 Benchmark

V8čka je ze vÃ…¡ech testÃ…¯ nejrychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­. Test je hotov doslova za nÄ›kolik desítek sekund. NÄ›kdo by mohl namítnout, Ã…¾e kdyÃ…¾ je tento benchmark pod kÃ…™ÃƒƒÃ‚­dly Googlecode, mÃ…¯Ã…¾e být Chrome nÄ›jakým zpÃ…¯sobem v tomto testu zvýhodnÄ›n. Pravda je, Ã…¾e Chrome si oproti konkurenci vede v tomto testu velmi dobÃ…™e.

Výsledky testu v benchmarku V8

Výsledky testu v benchmarku V8

Google Chrome v tomto testu vítÄ›zí aÃ…¾ moc okatÄ›. Konkurence zÃ…¯stává ponoÃ…™ena nÄ›kde u dna grafu.

Shrnutí

Nakonec nesmí chybÄ›t souhrnný graf. Na posledním místÄ› se umístil internetový prohlížeč Internet Explorer 8, coÃ…¾ je pro Microsoft docela ostuda. Na takovou ztrátu má vliv i fakt, Ã…¾e jedním z testÃ…¯ IE 8 neproÃ…¡el, to se samozÃ…™ejmÄ› na uÃ…¾ tak slabém výsledku podepsalo. Jednoznačnými vítÄ›zi jsou oba prohlížeče postavené na jádÃ…™e Webkit, Google Chrome a Safari.

Souhrnné výsledky testÃ…¯

Souhrnné výsledky testÃ…¯

Účelem dneÃ…¡ního testu bylo změÃ…™it výkon internetových prohlížečÃ…¯ v renderování JavaScriptu. Pro nÄ›které uÃ…¾ivatele hraje rychlost zobrazování zásadní roli, pro nÄ›koho je to zase ovládání a moÃ…¾nosti úprav prohlížeče a pro nÄ›koho zase bezpečnost. BohuÃ…¾el neexistuje dokonalý prohlížeč, který by byl velmi rychlý, bezpečný, uÃ…¾ivatelsky pÃ…™ÃƒƒÃ‚­vÄ›tivý, nabízel moÃ…¾nosti rozÃ…¡ÃƒÃ‚­Ã…™ení (pluginy).

Sponzorované odkazy:

Článek Srovnání výkonu internetových prohlížečů byl publikován 29. ledna 2010 v 06.00 v rubrice Programy. Autorem článku je Milan Herbig. Pro diskusi slouží komentáře (4).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

 1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
 2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
 3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
 4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
 5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
 6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
 7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
 8. Rozzlobenimuzi.com
 9. Odesíláme SMS z internetu
 10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!