Steve Jobs a jeno inovativní technologie

Tagy:  Steve Jobs here, Steve Jobs about, about Apple, Apple produkty popis, rozstřídění Apple produktů, o Applu, Steve Jobs a jeho produkty, Steve Jobs a Apple

Sponzorované odkazy

Steve Jobs a jeno inovativní technologie

Úvodem

JistÄ› jste také zaslechni tragickou zprávu o smrti Stevena Paula Jobse, zakladatele legendární společnosti Apple. Steve byl nejen neobyčejný človÄ›k a pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m jednou z nejvÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ch osobností počítačového prÃ…¯myslu za poslední desítky let. V tomto článku si pÃ…™edstavíme ty nejznámÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ produkty, kterými obohatil svÄ›t. Ukážeme si, jakým kouzlem dokázal pÃ…™imÄ›t miliony lidí, aby mu dobrovolnÄ› a rádi dali své peníze.

Steve Jobs

Steve Jobs

Trochu historie

Steven Paul Jobs narozen 24. Ãºnora 1955, nemÄ›l ve svých začátcích prakticky Ã…¾ÃƒÃ‚¡dný majetek. Celé své bohatství si vybudoval sám a to více váženÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­m a slavnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­m se následnÄ› stal. Studia vysoké Ã…¡koly zanechal jiÃ…¾ po prvním semestru. Dále navÃ…¡tÄ›voval pouze pÃ…™ednášky, které mu pÃ…™iÃ…¡ly něčím zajímavé a perspektivní. Na jídlo si vydÄ›lával vracením prázdných láhví a jeho jediné poÃ…™ÃƒƒÃ‚¡dné jídlo v celém týdnu dostával od hnutí jménem Hare KriÃ…¡na. Spával na zemi u svých kamarádÃ…¯. PÃ…™esto se z mála, jako mnoho slavných lidí dostal aÃ…¾ na vrchol. Roku 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Gerald Wayne zaloÃ…¾ili v garáži v Kalifornii firmu Apple. Začali ručnÄ› vyrábÄ›t své první modely pÃ…™ipomínající počítače. PozdÄ›ji pÃ…™edstavili druhou verzi svého stolní počítače jiÃ…¾ pod názvem Apple II. na veletrhu West Coast Computer Faire, kde vzbudili zájem a pozornost veÃ…™ejnosti. Apple tak začal své produkty prodávat ve velkém a tak začal také vyvíjet novÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ modely, konkrétnÄ› Apple III., který ale bohuÃ…¾el trpÄ›l pÃ…™ehÃ…™ÃƒƒÃ‚­váním. Velký podíl na tomto problému mÄ›l právÄ› Steve Jobs, který nekompromisnÄ› odmítal mít ventilátor ve svém modelu. DalÃ…¡ÃƒÃ‚­ model – Apple Lisa také nebyl také pÃ…™ÃƒƒÃ‚­liÃ…¡ úspěÃ…¡ný, ale jiÃ…¾ následující model jménem Macintosh se stal velkým prÃ…¯lomem v oblasti počítačové technologie. Firma se postupnÄ› začala zabývat i dalÃ…¡ÃƒÃ‚­mi produkty a tak zmÄ›nila název Apple Computers Inc. na Apple Inc.

Macintosh

Macintosh je název pro vÃ…¡echny osobní počítače, vyrobené společností Apple. V dneÃ…¡ní dobÄ› jsou dostupné na trhu čtyÃ…™i modely Mac Pro. Ty jsou ale oproti běÃ…¾nÄ› prodávaným počítačovým sestavám pomÄ›rnÄ› drahé. V ÄŒeské republice výjde nejlevnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ počítač, který obsahuje 4 jádrový procesor, RAM 3Gb, HDD 1TB a grafickou kartu ATI Radeon HD 5770 1GB GDDR5 na 60 000,–Kč. Majitelé tÄ›chto osobních počítačÃ…¯ ovÃ…¡em na své modely nedají dopustit a velmi si je chválí. Otázkou zÃ…¯stává, zda uÃ…¾ivatelé platí za kvalitu, výkon a design nebo spíše za slavné jméno značky.

Mac Pro

Mac Pro

Macbook

Macbook je název pro pÃ…™enosné počítače neboli notebooky. V současné nabídce najdeme pouze tÃ…™i modely. LiÃ…¡ÃƒÃ‚­ se velikostí monitoru a svým hardwarem. Cena se zdá být opÄ›t vyÃ…¡Ã…¡ÃƒÃ‚­ neÃ…¾ u podobných sestav jiných značek. Macbook na druhou stranu slibuje aÃ…¾ 7hodinovou výdrÃ…¾, ultrarychlá vstupní a výstupní technologie a mnoho dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ch lákavých technologií.

Macbook Pro

Macbook Pro

iPhone

Iphone je zkrátka mobilní telefon spojující funkce telefonu, fotoaparátu, pÃ…™ehrávače, internetového prohlížeče a mnoho dalÃ…¡ÃƒÃ‚­ho. PÃ…™estoÃ…¾e se začal prodávat teprve v roce 2007, rychle získal celosvÄ›tovou popularitu a stal se v krátké dobÄ› jedním z nejznámÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch mobilních telefonÃ…¯ na svÄ›tÄ›. Roku 2008 se objevil nástupce iPhonu jménem iPhone 3G. Ten lákal delÃ…¡ÃƒÃ‚­ výdrÃ…¾ÃƒÃ‚­ baterie, podporou GPS, UMTS sítÄ› a dalÃ…¡ÃƒÃ‚­mi zmÄ›nami. Prodej tohoto modelu se rychle rozÃ…¡ÃƒÃ‚­Ã…™il do celého svÄ›ta a zájem byl obrovský. Následoval model s označením iPhone 3GS, vydaný jiÃ…¾ roku 2009.Tento model obsahoval Ã…™adu zmÄ›n, rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­ procesor, 2× vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ paměÃ…Â¥ RAM, kvalitnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ fotografický čip a kvalitnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ grafický procesor. Tento nejnovÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ model slavil jeÃ…¡tÄ› vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ úspÄ›chy v prodeji, neÃ…¾ pÃ…™edchozí varianta. A nyní je k dispozici nejnovÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ model iPhone 4GS, podle Applu nejúžasnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ iPhone vÃ…¯bec. iPhone se stal rychle do popÃ…™edí vÄ›domí veÃ…™ejnost a je dnes takovým leaderem v oblasti designu a kvality. Jeho pÃ…™ednosti se nejvíce oceÃ…ˆují ve Spojených státech amerických.

iPhone

iPhone

iPod

iPod je název multimediální pÃ…™ehrávač společnosti Apple. Na trhu se ojevuje nÄ›kolik druhÃ…¯, líšÃ­cí se pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m ve své velikosti. iPod classic – je základní model Ã…™ady. Jeho hlavní pÃ…™edností je výdrÃ…¾ baterie a kapacita aÃ…¾ 160Gb. iPod Touch – svým designem a velikostí pÃ…™ipomíná spíše iPhone, pÃ…™esto je to pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m pÃ…™ehrávač, na kterém si ale mÃ…¯Ã…¾ete zahrát také hry nebo nahrávat video v HD rozliÃ…¡ení. iPod touch – velmi malý vÃ…¡estraný pÃ…™ehrávač má pÃ…™es celou svou plochu dotykový displej. Na displeji lze zapnout také tÃ…™eba ciferník hodin a iPod touch tak mÃ…¯Ã…¾ete pouÃ…¾ÃƒÃ‚­vat jako hodinky. iPod shuffle – pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m vyniká svými kompaktními rozmÄ›ry a jednoduchostí. Nemá Ã…¾ÃƒÃ‚¡dný displej, pouze základní ovládání. Svou kontrukcí se skvÄ›le hodí k poslechu hudby pÃ…™i sportu. iPod vyuÃ…¾ÃƒÃ‚­vá k synchronizaci aplikaci iTunes namísto klasického kopírování souborÃ…¯ MP3. Díky této aplikaci mÃ…¯Ã…¾ete ovládat kompletní správu iPodu a od roku 2003 také nakupovat hudbu či filmy. Nakupovat lze jednotlivé písničky a samozÃ…™ejmÄ› také celá alba. V ÄŒeské republice začal být iTunes dostupný teprve od září 2011.

Ipod nano

Ipod nano

iPad

Jeden z nejaktuálnÄ›jÃ…¡ÃƒÃ‚­ch produktÃ…¯ společností Apple je od roku 2010 právÄ› iPad. iPad by se dal charakterizoval jako multimediální počítač – tablet. PouÃ…¾ÃƒÃ‚­vá se pÃ…™edevÃ…¡ÃƒÃ‚­m k prohlížení internetu, pÃ…™ehrávání multimédií a hraní videoher. Pracuje také s aplikacemi pro vytváření tabulek, textových souborÃ…¯ atd. iPadu se prodalo aÃ…¾ dvakrát více, neÃ…¾ bylo zpočátku očekáváno. Jen za rok 2010 to bylo na 14,8 milionÃ…¯ kusÃ…¯. Nedávno se objevil na trhu iPad 2, který je podle společnosti Apple dvakrát rychlejÃ…¡ÃƒÃ‚­, umoÃ…¾Ã…ˆuje HD hovory, je hezčí, tenčí a má vÄ›tÃ…¡ÃƒÃ‚­ výdrÃ…¾ akumulátoru.

iPad

iPad

VÃ…¡echno jednou končí

Steve Jobs byl vÃ…¾dy ikonou moderních technologií a vydaÃ…™eného designu. BohuÃ…¾el mÄ›l uÃ…¾ delÃ…¡ÃƒÃ‚­ dobu zdravotní problémy, kvÃ…¯li kterým nÄ›kolikrát chybÄ›l ve vedení společnosti Apple. VÃ…¾dy se ale vrátil zpÄ›t. 25.srpna 2011 vÃ…¡ak definitivnÄ› rezignoval na post Ã…¡ÃƒÃ‚©fa společnosti Apple a nahradil jej Tim Cook. Steve Jobs zemÃ…™el 5. Å˜ÃƒƒÃ‚­jna 2011 na rakovinu slinivky. V 56 letech na svÄ›tÄ› zanechal svou Ã…¾enu a čtyÃ…™i dÄ›ti. Jeho slavné produkty budou ale svÄ›t obohacovat jeÃ…¡tÄ› velmi dlouhou dobu a za to mu patÃ…™ÃƒƒÃ‚­ naÃ…¡e velké díky.

Logo znázorÃ…ˆující Steve Jobse a logo Applu

Logo znázorÃ…ˆující Steve Jobse a logo Applu

Sponzorované odkazy:

Článek Steve Jobs a jeno inovativní technologie byl publikován 11. listopadu 2011 v 00.00 v rubrice Internet. Autorem článku je Daniel Hlas. Pro diskusi slouží komentáře (3).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Top 10

  1. Kontrola pravopisu - Jak účinně opravovat texty?
  2. Neomezené posílání SMS zpráv do všech sítí zdarma
  3. Karaoke - Texty písní ke stažení zdarma
  4. phpBB 3.0 - vytvořte si fórum jednoduše a rychle!
  5. Internetová stránka Navratdoreality.cz
  6. Hot spot - Návod jak vytvořit vlastní WiFi přístupový bod
  7. Nejlepší online překladače vět a textů na internetu
  8. Rozzlobenimuzi.com
  9. Odesíláme SMS z internetu
  10. MP3s.Nadruhou.net

Tagy

multimediální přehrávač antivirus pravopis Google Vánoce SEO DVD vypalování Windows office

Doporučujeme

Jednou pro vždy skoncujte s IT problémy přesunutím dat a programů na český cloud a už se nebudete muset nikdy trápit s IT provozem.

Již 15 let je naší doménou kybernetická bezpečnost a díky nám se už nemusíte obávat o rizika a IT bezpečnost svého podnikání, o vše se postaráme.

Máte tiskárnu? Ať již jste firma či spotřebitel, vyzkoušejte naše tonery ve slevě. Tonery a náplně do tiskáren HP máme za bezkonkurenční ceny.

Tip na nový Apple iPad se špičkovým Retina XDR displejem. Výkonný tablet pro nejnáročnější uživatele!